Tvorba dodatočného daňového priznania DPH

Dodatočné daňové priznanie DPH je možné vytvoriť jedine v prípade, že riadny výkaz DPH je uzatvorený.

PU - DPH - Daňové priznania DPH - Uzamknúť výkaz - Dodatočné DP

dodato_n__DPh.png

nov__dodato_n__DP.png

V tomto prípade mesiac 12/2018, ktorý je zafarbený žltou znamená, že je potrebný nápočet výkazu, táto farba výkazu je aj v prípade, že sa robili zmeny v dokladoch, ktoré obsahujú položky, ktoré vstupujú do DPH a preto je potrebný nápočet výkazu.

Cez voľbu F4 je možné si skontrolovať, ktoré doklady vstupujú do konkrétneho riadku.

riadok_v_kazu_DP.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk