Tvorba dodatočného kontrolneho výkazu DPH

Dodatočný kontrolný výkaz DPH sa napočíta spolu s nápočtom dodatočného daňového priznania.

 obr._dodato_n__kontroln__v_kaz_DPH.png

Taktiež je možné si prezerať jednotlivé riadky dodatočného kontrolneho výkazu.

Cez voľbu F4 je možné si skontrolovať, ktoré doklady vstupujú do konkrétneho riadku.

obr._riadok_kontrolneho_v_kazu.png

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk