Nahrávanie interných dokladov

Interné doklady je v programe možné nahrávať v module podvojné účtovníctvo.

PU - účtovné knihy - účtovná dávka 

nov__z_znam.png

Interné doklady sa zapisujú priamo do účtovnej dávky ako nový záznam. V tomto prípade, ak sa interný doklad zapíše priamo do účtovnej dávky, je potrebné si uvedomiť, že ak sa bude interný doklad opravovať je možné ho opraviť len v agende účtovná dávka. Ak by sa interný doklad, ktorý bol zapísaný v účtovnej dávke zrušil z účtovnej dávky, doklad sa vymaže z programu. Prvotný zápis interného dokladu bol v účtovnej dávke.

 

Tvorba rezervy na súdne spory, ID č.2 -  1000€ 

tvorba_rezervy_na_s_dne_spory.png

Vyplnia sa údaje:

  • dátum - dátum účtovného dokladu
  • druh dokladu - druh dokladu či sa jedná o interný doklad, prípadne iný druh dokladu.
  • účet -  analytický účet položky 
  • čiastka MD/D - suma na strane MD resp. D
  • poznámka (ak je potrebná) sa môže doplniť ručne

Po uložení všetkých položiek sa uloží celkový doklad, ktorý je pripravený v účtovnej dávke na zaúčtovanie.

 

Na zaúčtovanie je potrebné ísť cez funkcie - zaúčtovať dávku.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk