Tvorba súhrnného výkazu DPH

PU - DPH - Súhrnný výkaz DPH - nový záznam

s_hrnn__v_kaz.png

nov__s_hrnn__v_kaz.png

Výkaz - typ výkazu 

typ - či sa jedná o mesačný/kvartálny

cesta XML - adresár na uloženie súborov vo formáte XML

Po vytvorení nového súhrnného výkazu je potrebný nápočet výkazu podobne ako pri daňovom priznaní DPH a kontrolnom výkaze.

napo_et_s_hrnn__v_kaz.png

Prezerať jednotlivé riadky je možné voľbou F4.

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk