Tlačové zostavy - banka

Tlačové zostavy (účtovné) sa v programe nachádzajú v module podvojné účtovníctvo.

V tlačových zostavách je možné tlačiť, resp. prezerať si jednotlivé reporty. 

 

Tlačové zostavy - banka v tejto časti sa nachádzajú tlačové zostavy pre:

  • bankový výpis,
  • pohyby na účtoch

banka.png

 

Tlačové zostavy - bankový výpis

bankov__v_pis.png

Pri výbere tlačovej zostavy banka - bankový výpis je potrebné si vybrať bankový doklad, ktorý chcete tlačiť resp. vytvoriť náhľad.

Po výbere bankového dokladu je možnosť voľby či daný doklad chcete:

  • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
  • tlačiť s výberom
  • tlačiť,
  • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku

n_h_ad_banov__v_pis.png

 

Tlačové zostavy - pohyby po účtoch

pohyby_po___toch.png

Pri výbere tlačovej zostavy banka - pohyby po účtoch je potrebné si vybrať bankový doklad, ktorý chcete tlačiť resp. vytvoriť náhľad.

Po výbere bankového dokladu je možnosť voľby či daný doklad chcete:

  • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
  • tlačiť s výberom
  • tlačiť,
  • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

pohyby.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk