Rozšírená výroba - nastavenie

Modul OASIS rozšírená výroba je nástroj určený na evidenciu výroby pre menšie a stredné spoločnosti s potrebou sledovania sériovej, ale aj kusovej výroby (prípadne výroby jednoúčelových zariadení, napr. strojov, priemyselných liniek).

Modul rozšírená výroba je potrebné zapnúť cez Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Moduly OASIS - Rozšírená výroba (výrobné príkazy)mceclip0.png

Následne sa v ponuke na bočnej lište zobrazia podkategórie pre výrobu

2021-03-09_12-26-56.jpg

 

Základné nastavenie typov dokladov pre výrobu

Základné nastavenie je potrebné spraviť na type dokladu 700- Výrobný príkaz kde sa nastavia typy dokladov pre príjem hotových výrobkov (152-00) a typ dokladu na prevod materiálu (253-00). Toto nastavenie slúži na správne vygenerovanie dokladov z výrobného príkazu. Tento model sa používa ak je využítá nedokončená výroba. Kde sa presúva materiálová potreba zo skladu materiálu na sklad nedokončených výrobkov. 

mceclip1.png

Nastavenie skladovej karty (výrobku)

POZOR - Ak chcete nastavovať komponentár na skladovej karte je potrebné aby bola skladová karta označená ako výrobok.

mceclip3.png

Na evidenčnej karte výrobku sa eviduje materiál – komponent, s uvedením ceny, akou vstupuje do výroby, príslušnými skladmi, z ktorých sa materiál odpisuje, príp. presúva do skladu rozpracovanej výroby.

mceclip4.png

mceclip7.png

Nastavenie výkonovej normy

Na záložke Výkonová norma sa evidujú operácie s hodinovými sadzbami podľa triedy zamestnanca, čas prípravy, čas výkonu:

mceclip5.png

mceclip6.png

Kalkulácia výrobku

Obsahuje položky kalkulácie: materiál, práca, ostatné prieme náklady, výrobná réžia, správna réžia. Umožňuje simuláciu optimálnej dávky.

mceclip8.png

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk