Typ dokladu 152- Príjem interný z výroby

Typ dokladu 152-00 Príjem interný z výroby sa používa v prípade ak je v programe využívaný modul výroba. 

Základné údaje:

mceclip0.png

Názov - názov je možné si zmeniť, iba na novo vytvorenom type dokladu. Na základnom type dokladu nie je možné meniť názov., štandardne je nazvaný Príjem interný z výroby

Proti typ - proti typ dokladu je nastavený 252-00 Výdaj interný do výroby a to z toho dôvodu, že typ dokladu 252-00 automaticky vytvorí protidoklad. Teda výdaj interný vytvorí príjem interný v jednom kroku.

Sklad - vyberie sa sklad do ktorého sa interný príjem zapíše.

Protisklad - vyberie sa sklad z ktorého sa interný výdaj odpíše.

Skladové pohyby - v rámci skladových pohybov je možné nastaviť číselné rady , zapnúť voľbu neúčtovať skladové pohyby, a nastaviť druh účtovného dokladu v rámci skladu.

Cena na doklade - voľbou cena na doklade sa vyberá cena, ktorú bude typ dokladu ponúkať. V rámci nastavenia parametrov systém - nastavenie aplikácie - odbyt je možné štandardne nastaviť, ktorú cenu bude prednostne ponúkať. Cenu je možné nastaviť aj v rámci obchodného partnera - ktorá bude prednostne ponúkaná na danom obchodnom partnerovi.

Vykazovať DPH - doklad, ktorý má zaškrtnutú voľbu vykazovať DPH, bude zahrnutý v rámci výkazu DPH a bude zapísaný a zaradený do DPH

Výpočet DPH - je možné si vybrať rôzne druhy výpočtu DPH, môže sa DPH na doklade počítať:

  • zdola teda bude sprístupnená voľba cena s DPH, túto kolónku bude možné vypísať,
  • zhora bude sprístupnená voľba cena bez DPH,  túto kolónku bude možné vypísať,
  • nepočítať touto voľbou sa DPH nebude počítať, pri výbere nepočítať sa automaticky vypnú voľby na zadanie DPH plnenia
  • zachovanie cien 
  • zdola aj zhora v tomto prípade budú sprístupnené obe voľby aj cena bez DPH aj cena s DPH, je možné si vybrať z ktorej strany sa bude cena zapisovať. 

Typ je neplatný - ak je voľba typ je neplatný, pri výbere daného dokladu program tento typ dokladu neponúkne. Túto voľbu je vhodné zapnúť v prípade, ak niektoré doklady, ktoré sú prednastavené nepoužívate. 

Ďalšie:

mceclip1.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk