Typ dokladu 253 - Výdaj interný prevod na iný sklad

Typ dokladu 253-00 Výdaj interný prevod na iný sklad sa využíva pri module výroba poprípade pri prevodoch medzi jednotlivými skladmi (zámena tovaru).

Základné údaje:

mceclip0.png

Názov - názov je možné si zmeniť, iba na novo vytvorenom type dokladu. Na základnom type dokladu nie je možné meniť názov., štandardne je nazvaný Výdaj interný prevod do iného skladu.

Proti typ - proti typ dokladu je nastavený 153-00 Príjem interný prevod z iného skladu a to z toho dôvodu, že typ dokladu 253-00 automaticky vytvorí protidoklad. Teda výdaj interný vytvorí príjem interný v jednom kroku.

Sklad - vyberie sa sklad z ktorého sa interný výdaj odpíše.

Protisklad - vyberie sa sklad do ktorého sa interný príjem zapíše.

Skladové pohyby - v rámci skladových pohybov je možné nastaviť číselné rady , zapnúť voľbu neúčtovať skladové pohyby, a nastaviť druh účtovného dokladu v rámci skladu.

Cena na doklade - voľbou cena na doklade sa vyberá cena, ktorú bude typ dokladu ponúkať. V rámci nastavenia parametrov systém - nastavenie aplikácie - odbyt je možné štandardne nastaviť, ktorú cenu bude prednostne ponúkať. Cenu je možné nastaviť aj v rámci obchodného partnera - ktorá bude prednostne ponúkaná na danom obchodnom partnerovi.

Vykazovať DPH - doklad, ktorý má zaškrtnutú voľbu vykazovať DPH, bude zahrnutý v rámci výkazu DPH a bude zapísaný a zaradený do DPH

Výpočet DPH - je možné si vybrať rôzne druhy výpočtu DPH, môže sa DPH na doklade počítať:

  • zdola teda bude sprístupnená voľba cena s DPH, túto kolónku bude možné vypísať,
  • zhora bude sprístupnená voľba cena bez DPH,  túto kolónku bude možné vypísať,
  • nepočítať touto voľbou sa DPH nebude počítať, pri výbere nepočítať sa automaticky vypnú voľby na zadanie DPH plnenia
  • zachovanie cien 
  • zdola aj zhora v tomto prípade budú sprístupnené obe voľby aj cena bez DPH aj cena s DPH, je možné si vybrať z ktorej strany sa bude cena zapisovať. 

Typ je neplatný - ak je voľba typ je neplatný, pri výbere daného dokladu program tento typ dokladu neponúkne. Túto voľbu je vhodné zapnúť v prípade, ak niektoré doklady, ktoré sú prednastavené nepoužívate. 

Ďalšie:

mceclip1.png

Nastavenie tlače a e-mailov - jedná sa o nastavenie šablón v rámci mailovej komunikácie a tlačových zostáv.

Ďalšie nastavenie - nastavenia ako forma úhrady, mena, základná sadzba DPH, znížená sadzba DPH a pod. 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk