Tlačové zostavy - hlavná kniha

Tlačové zostavy (účtovné) sa v programe nachádzajú v module podvojné účtovníctvo.

V tlačových zostavách je možné tlačiť, resp. prezerať si jednotlivé reporty. 

 

Tlačové zostavy - hlavná kniha v tejto časti sa nachádzajú tlačové zostavy pre:

 • pohyby na účtoch,
 • hlavná kniha,
 • ročný prehľad.

 

hlavn__kniha.png

 

Tlačové zostavy - pohyby na účtoch

hlavn__kniha_v_ber.png

Pri voľbe tlačové zostavy - hlavná kniha je potrebné si zadať,  aký účet v hlavnej knihe chcete zobraziť, je potrebné si taktiež zadať obdobie za, ktoré chcete zobraziť daný účet v hlavnej knihe a v prípade, ak chcete zobraziť aj organizáciu v poznámke je potrebné zaškrtnúť toto pole.

Po výbere  je možnosť voľby či danú tlačovú zostavu chcete:

 • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
 • tlačiť s výberom
 • tlačiť,
 • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí tlačová zostava tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

tla_ovka.png

 

Tlačové zostavy - hlavná kniha

tla_ovka_-_hlavn__kniha.png

Pri výbere tlačové zostavy - hlavná kniha je potrebné si zvoliť za

 • hospodárske stredisko ak je zadané,
 • taktiež typ hlavnej knihy - či ide o analytické resp. syntetické účtu,
 • typ účtu - či tlačová zostava bude z aktívnych, pasívnych, nákladových účtov
 • obdobie
 • po strediskách

 

Po výbere  je možnosť voľby či danú tlačovú zostavu chcete:

 • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
 • tlačiť s výberom
 • tlačiť,
 • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí tlačová zostava tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

hlavn__kniha_-_tla_ovka_A_P.png

 

Tlačové zostavy - ročný prehľad

tla_ovka_ro_n__preh_ad.png

Pri výbere tlačová zostava - ročný prehľad je potrebné si zadať:

 • účet hlavnej knihy,
 • obdobie za ktoré sa zobrazí tlačová zostava.

Po výbere  je možnosť voľby či danú tlačovú zostavu chcete:

 • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
 • tlačiť s výberom
 • tlačiť,
 • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí tlačová zostava tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

ro_n__preh_ad.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk