Tlačové zostavy - výkazy

Tlačové zostavy (účtovné) sa v programe nachádzajú v module podvojné účtovníctvo.

V tlačových zostavách je možné tlačiť, resp. prezerať si jednotlivé reporty. 

 

Tlačové zostavy - výkazy v tejto časti sa nachádzajú tlačové zostavy pre:

 • účtovná závierka XML,
 • účtovná závierka PDF,
 • Interná výsledovka,
 • Interná súvaha,
 • Poznámky k účtovnej závierke,
 • účtovný hospodársky výsledok.

v_kazy.png

 

Tlačové zostavy - účtovná závierka XML

V tomto prípade nejde o klasickú tlačovú zostavu. Touto voľbou sa nevytlačí účtovná závierka, ale bude vytvorená a pripravená na odoslanie na finančnú správu.

__tovn__z_vierka_xml.png

Po výbere voľby - výkazy - účtovná závierka XML je potrebné vybrať účtovnú závierku  

Po výbere účtovnej závierky je potrebné zvoliť vytvoriť. Po potvrdení sa zobrazí dialógové okno, ktoré sa potvrdí, dialógové okno hovorí o tom kam sa súbor vo formáte XML uloží. Po uložení sa otvorí priečinok, kam sa táto účtovná závierka uložila. Nastavenie priečinka na uloženie výkazu účtovná závierka je možné cez výkazy - účtovná závierka - nový záznam (oprava)

dialogov__okno.png

Po vytvorení súbor je možné tento súbor zaslať na finančnú správu

 

Tlačová zostava - účtovná závierka PDF

__tovn__z_vierka_pdf.png

Voľbou výkazy - účtovná závierka PDF je možné vytvoriť účtovnú závierku vo formáte PDF.

Program vytvorí účtovnú závierku vo formáte PDF.

dialogov__okno.png

otvori_.png

 

Dokumenty vo formáte PDF je potrebné povoliť.

povolenie.png

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku

 2019-05-24_10-19-53.png

 

Tlačová zostava - Interná výsledovka

2019-05-24_10-23-08.png

 Voľbou výkazy - Interná výsledovka je možné vytvoriť internú výsledovku.

Je potrebné si vybrať:

Typ hlavnej knihy - či bude tlačová zostava zostavená z analytických resp. syntetických účtov

Typ účtu - možnosť výberu nákladové resp. výnosové účty

Obdobie - možnosť výberu

 • aktuálne,
 • vybrané,
 • od-do,
 • všetky.

Po strediskách - ak chcete vytvoriť internú výsledovku po strediskách je potrebné si zaškrtnúť túto voľbu.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

tla_ovka_intern__v_sledvka.png

 

Tlačová zostava - Interná súvaha

intern__s_vaha.png

Voľbou výkazy - Interná súvaha je možné vytvoriť internú súvahu.

Je potrebné si vybrať:

Typ hlavnej knihy - či bude tlačová zostava zostavená z analytických resp. syntetických účtov

Typ účtu - možnosť výberu aktívne resp. pasívne účty

Obdobie - možnosť výberu

 • aktuálne,
 • vybrané,
 • od-do,
 • všetky.

Po strediskách - ak chcete vytvoriť internú výsledovku po strediskách je potrebné si zaškrtnúť túto voľbu.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

s_vaha.png

Tlačová zostava poznámky k účtovnej závierke

pozn_mky.png

Voľbou Výkazy - Poznámky k účtovnej závierke je možné ich vytvoriť. Tejto zostave je venovaná časť Výkazy - Poznámky k účtovnej závierke.

 

Tlačová zostava - Účtovný hospodársky výsledok

__tovn__hospod_rsky_v_sledok.png

Voľbou výkazy - účtovný hospodársky výsledok je možné vytvoriť tlačovú zostavou

Je potrebné si vybrať:

Za hospodárske stredisko - ak chcete tlačovú zostavu za hospodárske stredisko

Obdobie - možnosť výberu

 • aktuálne,
 • vybrané,
 • od-do,
 • všetky.

 

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

__tovn__hospod_rsky_v_sledok2.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk