Tlačové zostavy - saldokonto

Tlačové zostavy (účtovné) sa v programe nachádzajú v module podvojné účtovníctvo.

V tlačových zostavách je možné tlačiť, resp. prezerať si jednotlivé reporty. 

 

Tlačové zostavy - saldokonto v tejto časti sa nachádzajú tlačové zostavy pre:

saldo_konto.png

Tlačové zostavy - Nevyrovnané pohľadávky a záväzky

nevyrovnan__poh_ad_vky_a_z_v_zky.png

Pri tlačovej zostave nevyrovnané pohľadávky a záväzky je dôležité si vybrať:

Typ salda - je možnosť si vybrať:

 • faktúry prijaté,
 • faktúry vystavené
 • iné záväzky

v prípade ak chcete vybrať všetky možnosti, je potrebné si zadať (select all) teda vybrať všetky možnosti. 

Partner - je možnosť si vybrať:

 • podľa jednotlivých partnerov,
 • vybrať všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii. (select all)

 

K dátumu  - výber dátumu, ku ktorému sa daná tlačová zostava zobrazí.

 

Po výbere sa vytvorí tlačová zostava, ktorá bude zobrazená v nasledujúcom obrázku.

tla_ovka_nevyrovnan__poh_ad_vky.png

Tlačové zostavy - Nevyrovnané pohľadávky a záväzky podľa splatnosti

nevyrovnan__pod_a_splatnosti.png

Pri tlačovej zostave nevyrovnané pohľadávky a záväzky podľa splatnosti je dôležité si vybrať:

Typ salda - je možnosť si vybrať:

 • faktúry prijaté,
 • faktúry vystavené
 • iné záväzky

v prípade ak chcete vybrať všetky možnosti, je potrebné si zadať (select all) teda vybrať všetky možnosti. 

Partner - je možnosť si vybrať:

 • podľa jednotlivých partnerov,
 • vybrať všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii. (select all)

Hranice omeškania - je možnosť si vybrať rôzne hranice omeškania - 14 dní, 30 dní, 60 dní, 90 dní. 

K dátumu  - výber dátumu, ku ktorému sa daná tlačová zostava zobrazí. Ak sa však dátum nezadá, tlačovú zostavu program vykoná k aktuálnemu dátumu.

Po výbere sa vytvorí tlačová zostava, ktorá bude zobrazená v nasledujúcom obrázku.

tla_ovka_splatnos_.png

Tlačové zostavy - Nevyrovnané pohľadávky a záväzky sumárna štatistika

sum_rna__tatistika.png

Pri tlačovej zostave nevyrovnané pohľadávky a záväzky sumárna štatistika je dôležité si vybrať:

Typ salda - je možnosť si vybrať:

 • faktúry prijaté,
 • faktúry vystavené
 • iné záväzky

v prípade ak chcete vybrať všetky možnosti, je potrebné si zadať (select All) teda vybrať všetky možnosti. 

Hranice omeškania 1 - faktúry v hranici omeškania do 30 dní,

Hranica omeškania 2 - faktúry v hranici omeškania do 60 dní,

Hranica omeškania 3 - faktúry v hranici omeškania do 90 dní.

K dátumu  - výber dátumu, ku ktorému sa daná tlačová zostava zobrazí. Ak sa však dátum nezadá, tlačovú zostavu program vykoná k aktuálnemu dátumu.

 

Po výbere sa vytvorí tlačová zostava, ktorá bude zobrazená v nasledujúcom obrázku.

tla_ovka_sum_rna.png

 

Tlačové zostavy - Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov

ods_hlasenie.png

Pri tlačovej zostave Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov je dôležité si vybrať:

Partner - výber partnera, poprípade výber všetkých partnerov (select All)

 

K dátumu  - výber dátumu, ku ktorému sa daná tlačová zostava zobrazí. Ak sa však dátum nezadá, tlačovú zostavu program vykoná k aktuálnemu dátumu.

 

Po vytvorení Odsúhlasenia pohľadávok a záväzkov sa vytvorí dokument, ktorý je možné poslať priamo partnerovi.

Po výbere sa vytvorí tlačová zostava, ktorá bude zobrazená v nasledujúcom obrázku.

dokument_ods_hlasenie.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk