Číselníky - Hospodárske strediska

Nastavenie hospodárskych stredísk je možné v module podvojné účtovníctvo a taktiež v module OASIS (fakturácia a sklady).

Vo firmách kvôli lepšej prehľadnosti využívajú účtovanie a rozdelenie na hospodárske strediská. V programe je možné si vytvoriť rôzny počet hospodárskych stredísk s rôznym označením.

Záložku hospodárske strediská nájdeme v sekcii Číselníky - hospodárske strediská

hospod_rske_stredisko.png

Nový záznam hospodárskeho strediska sa dá vytvoriť cez číselníky - hospodárske strediská - nový záznam.

stredisko_-_nov__z_znam.png

Číslo  - číselné označenie hospodárskeho strediska,

Názov - názov hospodárskeho strediska napr. "Stredisko - správa"

Skupina HS - skupina jednotlivých hospodárskych stredísk

Prevádzka - sídlo prevádzky ak sa nachádza na inom mieste ako sídlo firmy.

 

Po vytvorení jednotlivých hospodárskych stredísk sa hospodárske strediská môžu zadávať na jednotlivé pokladne, bankové účty, účtovné doklady, prijaté faktúry a pod.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk