Číselník - Účtovná osnova

Účtovná osnova je zoznam všetkých syntetických účtov, ktoré majú záväzné číselné a slovné označenie.

Sú usporiadané podľa ekonomického obsahu, ktoré podnik v rámci svojho účtovníctva používa.

Účtovná osnova môže byť otvorený alebo uzatvorený zoznam, ktorý obsahuje syntetické účty. 

 

Syntetické účty sa delia do účtových tried, triedy sa delia na jednotlivých účtových skupín a skupiny sa delia na jednotlivé účty. 

 

Účtovná osnova sa v programe nachádza v module podvojné účtovníctvo.

Podvojné účtovníctvo - číselníky - účtovná osnova

__tovn__osnova.png

Pri otvorení napr. účtu 311 sa v spodnej časti tabuľky zobrazia jednotlivé účty, ktoré patria pod danú skupinu.

podskupiny___tovnej_osnovy.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk