Úhrady faktúry z bankového účtu - ručné nahrávanie výpisu z účtu

Úhrady faktúr v programe je možné spraviť rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie používané patrí Úhrada faktúry z bankového účtu

 

Úhrada faktúry z bankového účtu sa realizuje v module podvojné účtovníctvo.

PU - Banka - bankové výpisy - výber bankového účtu - nový záznam

bankov__v_pis.png

nov__z_znam2.png

nov__polo_ka.png

Je potrebné si zadať číslo bankového výpisu, dátum bankového výpisu a zvoliť novú položku bankového výpisu, kde sa zapíše číslo položky bankového výpisu, dátum, čiastka (suma, ktorá sa uhradila), predkontácia - výber nastavených predkontácií v programe, a výber zapísať úhradu - (touto voľbou sa vstúpi do saldokonta)

pop_san__polo_ky_bankov_ho_v_pisu.png

saldokonto.png

1. Vyberie sa či ide o pohľadávky, záväzky, pohľadávky z predfaktúr a pod., 

2. skontroluje sa či sa jedná o príjem a v akej výške,

3. vyberie sa správny variabilný symbol so správnou sumou a organizáciou,

4. potvrdí sa výber danej faktúry

 

Po výbere, sa otvorí tabuľka úhrad, ktorú je potrebné potvrdiť.

tabu_ka__hrad.png

Po zápise úhrady sa do tabuľky, bankového výpisu zapíše organizácia, poznámka, VS 

zap_san__organiz_cia.png

bankov__v_pis_-_zap_san_2.png

 

Po uložení bankového výpisu, sa úhrada zapíše aj na konkrétnu faktúru. Príznak zaúčtovaná má úhrada z toho dôvodu, lebo úhrada sa bude účtovať z podvojného účtovníctva z bankového výpisu.

_hrada_na_fakt_re.png

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk