Faktúry vystavené do EU (typ 215 výdaj externý do EU) - tovar platiteľovi DPH

Vystavené faktúry do EU sa vytvárajú v module OASIS - fakturácia a sklady.

Príklad:

Predaj tovaru (tlačiareň) spoločnosti  do Čiech, ktorá má pridelené IC DPH.

  • cena bez DPH 2200,-€ 

OASIS - Faktúry - Faktúry vystavené - nový záznam

Vyplnia sa potrebné údaje týkajúce sa odberateľa, jednotlivé dátumy, a pod. Zadajú sa jednotlivé položky. Položky musia byť v 0% DPH

 V prípade ak sa zadá percento DPH, program upozorní, že doklad má prenesenú daňovú povinnosť, položku nedovolí uložiť.2019-12-16_7-53-33.png

2019-12-16_8-00-42.png

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

2019-12-16_8-00-21.png

Jednotlivé záložky na spodnej časti obrazovky

Položky - zoznam všetkých položiek na faktúre

2019-12-16_8-07-48.png

Sumár rozpísané jednotlivé ceny bez DPH, rozpísaná DPH

2019-12-16_8-08-55.png

DPH v záložke DPH sú rozpísané jednotlivé DPH, čísla pre KV, a pod.

2019-12-16_8-10-18.png

úhradyv prípade ak sú k faktúre priradené úhrady je ich možné vidieť v záložke úhrady (v tomto prípade, k faktúre nie sú priradené úhrady)

2019-12-16_8-12-22.png

kontácia FA - jedná sa o rozpísanú účtovnú kontáciu faktúry a jej položiek

2019-12-16_8-18-36.png

kontácia skladu  - v prípade ak sa jedná o faktúru so skladovými pohybmi, v tejto záložku je rozpísaná účtovná kontácia skladu.

2019-12-16_8-23-01.png

objednávky - v prípade, ak sa faktúra vytvorí z objednávky, v tejto časti je zapísaná objednávka jej číslo a pod.

2019-12-16_8-25-11.png

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk