Faktúry vystavené do EU trojstranný obchod (typ 216 výdaj externý do EU trojstranný obchod)

2019-12-18_8-21-55.png

Prvý odberateľ - použije sa typ dokladu 116-00

prvý dodávateľ- použije sa typ dokladu 216-00

 

Podnikateľ zo Slovenskej republiky má dodať tovar podnikateľovi z Poľska. Slovenský podnikateľ najskôr kúpi tovar od podnikateľa v Českej republike s tým, že tovar bude prepravený priamo poľskému podnikateľovi.

V takejto situácii sa uskutočnia dve dodania tovaru (vystavia sa dve faktúry), t. j. prvý predaj tovaru českým podnikateľom slovenskému podnikateľovi a druhý predaj tovaru slovenským podnikateľom poľskému podnikateľovi. Zároveň sa uskutoční jedna preprava.Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1.1.2018 upravuje nasledujúce podmienky trojstranného obchodu:

  1. na obchode sa zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu EÚ do iného členského štátu EÚ,
  2. osoby zúčastnené na obchode sú registrované pre DPH v troch rôznych členských štátoch EÚ,
  3. prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH),
  4. tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,
  5. druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) pridelené členským štátom EÚ, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí,
  6. druhý odberateľ je osobou povinnou platiť DPH.Príklad:

Firma SunSoft Plus, s.r.o. nakúpi od firmy z Čiech tovar v hodnote 10000€, firma SunSoft Plus, s.r.o. následne predá tovar firme do Poľska. Tovar ide priamo od Českej firmy do Poľskej firmy.

V module OASIS sa zapíše došlá faktúra typom dokladu 116-00

2019-12-18_8-31-39.png

2019-12-18_8-39-27.png

Nahratie vystavenej faktúry pre Poľskú firmu. V module OASIS sa zapíše vystavená faktúra typ 216-00

2019-12-18_8-51-21.png

2019-12-18_8-53-21.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk