Úhrady faktúry - vzájomný zápočet

Úhrady faktúry je možné vykonávať aj spôsobom vzájomný zápočet. Vzájomný zápočet je možný v prípade ak sú vydané faktúry a došlé faktúry na rovnakú organizáciu. 

Zápočty sa vykonávajú v module OASIS - úhrady a zápočty - Vzájomné zápočty

vz_jomn__z_po_ty.png

Po výbere vzájomné zápočty je potrebne vytvoriť nový záznam, program ponúkne organizácie na ktorých je možné vytvoriť vzájomný zápočet.

orange_v_ber2.png

Program ponúkne na vzájomný zápočet faktúry s najstarším dátumom (v tomto prípade je iba jedna FA) a v kolónke zápočet  je vyčíslená suma zápočtu.

vz_jomn_3.png

Po uložení  vzájomného zápočtu sa v záložke vzájomné zápočty zobrazí nový záznam.  Ak bude vzájomný zápočet potvrdený je potrebné vygenerovať úhradu.

Funkcie – generovať úhrady

generovanie__hrad.png

ok.png

Kontrolu správnosti vygenerovaných úhrad a jednostranných zápočtov je možné priamo na faktúre poprípade v salde.

kontrola.png

kontrola_2.png

Zrušenie vygenerovanej úhrady

V prípade, ak medzičasom bola faktúra uhradená je možné túto úhradu zo zápočtu zrušiť.

Vzájomné zápočty – funkcie – zrušenie vygenerovaných úhrad

zru_enie.png

Účtovanie vzájomného zápočtu

Pri účtovaní vzájomného zápočtu je potrebné si dať pozor na to, či je správne nastavený výber generovanej dávky. Ak chceme generovať vzájomný zápočet (úhradu) je potrebné mať zaškrtnuté  úhrady vystavených faktúr, úhrady došlých faktúr

účtovanie - generovanie účtovnej dávky - úhrady vystavených faktúr

generovanie2.png

ud.png

Po tomto úkone sú úhrady pripravené na zaúčtovanie do denníka. Na zaúčtovanie do denníka je potrebné v podvojnom účtovníctve - účtovné knihy - účtovná dávka - funkcie - zaúčtovať dávku (prevod do denníka)

davka2.png

Po tomto úkone budú úhrady zapísané v denníku (zaúčtované).

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk