Zľavy na doklade

Zľavy v programe je možné robiť rôznymi spôsobmi. Zľavy je možné pridávať priamo na doklade. Ide o najčastejšie používanú voľbu.

Pred používaním zliav, je potrebné mať v programe nastavenú voľbu, ktorá umožňuje pridávať zľavy.

Táto voľba sa nastavuje:

Systém - nastavenia aplikácie - OASIS - odbyt (dokladové zľavy, položkové zľavy)

2019-06-21_7-48-24.png

Tu je potrebné si nastaviť dokladové zľavy, položkové zľavy taktiež je možné si priamo nastaviť hodnotu na zľavu, je možné nastaviť aj maximálnu hodnotu zľavy.

Pri nastaveniach zliav je podstatné povoliť zľavy aj pre neskladové položky.

Zľavu na doklade je možné spraviť v module OASIS - faktúry vystavené - konkrétna  faktúra

z_avy.png

z_ava_na_fakt_re.png

Po výbere individuálna zľava na položku sa otvorí dialógové okno na zápis percentuálnej zľavy.

percento_z_avy.png

Suma zľavy sa odpočíta a zobrazí sa položke. Ak chcete aby ste videli percentuálnu zľavu aj na položke je potrebné si vybrať stĺpec v spodnej časti obrazovky -  %zľavy spolu

z_ava_na_polo_ke.png

Pri tlačových zostavách je potrebné si nastaviť parameter zľavy na doklade. Tento parameter sa nastavuje priamo na vystavené faktúry - (konktrétna faktúra) - tlač - parametre pre tlač

tla__z_avy.png

Tlačová zostava faktúry vyzerá nasledovne:

tla_ov__zostava.png,

Zrušenie zliav

Zľavy je možné zrušiť rovnakým spôsobom ako sa nahrávajú. Je potrebné sa postaviť na konkrétnu faktúru a zadať zrušiť položkové zľavy, zrušiť  položkové zľavy na všetkých položkách.

2019-06-21_10-16-99.png

Následne sa položkové zľavy zrušia z dokladu.

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk