Úhrady faktúry v hotovosti

Úhrady faktúr v programe je možné spraviť rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie používané patrí Úhrada faktúry v hotovosti.

 

Úhrada faktúry v hotovosti sa realizuje v module podvojné účtovníctvo.

PU - Pokladňa - bankové výpisy - Pokladničné doklady - výber pokladne - nový záznam

poklad_a.png

Je potrebné si vybrať pokladňu do ktorej sa doklad zapíše.

v_ber_pokladne2.png

pokladni_n__doklad.png

1. do príjmu sa vpíše suma úhrady faktúry, je potrebné aby bola vybraná 0% DPH 

2. vyberie sa predkontácia (v tomto prípade predkontácia na úhradu vystavenej faktúry)

3. Je potrebné zapísať úhradu do saldokonta

saldo.png

1. Vyberie sa či ide o pohľadávky, záväzky, pohľadávky z predfaktúr a pod., skontroluje sa či sa jedná o príjem a v akej výške,

2. vyberie sa správny variabilný symbol so správnou sumou a organizáciou,

3. potvrdí sa výber danej faktúry

 

Po výbere, sa otvorí tabuľka úhrad, ktorú je potrebné potvrdiť.

_hrada_v_pokladni.png

Po zápise úhrady sa do pokladničného dokladu zapíše organizácia, poznámka, VS 

zap_san__pokladni_n__doklad.png

Po uložení pokladničného dokladu, sa úhrada zapíše aj na konkrétnu faktúru. Príznak zaúčtovaná má úhrada z toho dôvodu, lebo úhrada sa bude účtovať z podvojného účtovníctva z pokladničného dokladu

zap_san___hrada_na_fakt_re.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk