Úhrady faktúry - jednostranný zápočet

Úhrady faktúry je možné vykonávať aj spôsobom jednostranný zápočet. Jednostranný zápočet je možný v prípade ak je faktúra  a súčasne je od tej istej spoločnosti aj dobropis. 

Zápočty sa vykonávajú v module OASIS - úhrady a zápočty - Jednostranné zápočty

jednostrann__z_po_ty.png

Je potrebné si vybrať o aký typ faktúry ide, či sa jedná o vystavené resp. došlé faktúry a následne sa vyberie nový záznam a organizácia na ktorú sa bude robiť jednostranný zápočet.

v_ber_z_po_tu.png

vybra_.png

Pri výbere jednostranného zápočtu je dôležité si vybrať a nastaviť nasledovné veci:

dátum zápočtu - daný dátum bude evidovaný ako dátum úhrady,

k dátumu splatnosti - v prípade ak sa nezobrazí dobropis, s ktorým chcete spraviť jednostranný zápočet je možné že je zadaný dátum splatnosti. Je potrebné len k dátumu splatnosti vymazať.

Program ponúkne faktúru s najstarším dátumom, je možné si vybrať aj inú faktúru.

jednostrann__z_po_et_v_ber.png

Po uložení jednostranného zápočtu sa v záložke jednostranné zápočty zobrazí nový záznam.  Ak bude jednostranný zápočet potvrdený je potrebné vygenerovať úhradu.

Generovať úhradu je možné cez funkcie - generovať úhrady

generova___hrady.png

Vyberie sa druh dokladu, dátum, účet na, ktorý sa bude účtovať  a zadá sa voľba generovať.

zap_sanie_generovanej__hrady.png

vygenerovan_.png

Kontrolu správnosti vygenerovaných úhrad a jednostranných zápočtov je možné priamo na faktúre poprípade v salde.

kontrola_spr_vnosti.png

saldo_a__hrada.png

 

Zrušenie vygenerovanej úhrady

V prípade, ak medzičasom bola faktúra uhradená je možné túto úhradu zo zápočtu zrušiť.

Jednostranné zápočty – funkcie – zrušenie vygenerovaných úhrad

zru_enie_vygenerovan_ch__hrad.png

Po zrušení sa zruší príznak úhrady aj na konkrétnej faktúre a dobropise. 

 

Účtovanie jednostranného zápočtu

Pri účtovaní jednostranného zápočtu je potrebné si dať pozor na to, či je správne nastavený výber generovanej dávky. Ak chceme generovať jednostranný zápočet (úhradu) je potrebné mať zaškrtnuté  úhrady vystavených faktúr.

účtovanie - generovanie účtovnej dávky - úhrady vystavených faktúr

_hradfa.png

generovan__d_vka.png

Po tomto úkone sú úhrady pripravené na zaúčtovanie do denníka. Na zaúčtovanie do denníka je potrebné v podvojnom účtovníctve - účtovné knihy - účtovná dávka - funkcie - zaúčtovať dávku (prevod do denníka)

za__tovanie_d_vka.png

Po tomto úkone budú úhrady zapísané v denníku (zaúčtované).

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk