Úhrady faktúry v hotovosti - SHOP

Úhrady faktúr v programe je možné spraviť rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov na úhradu faktúr je úhrada faktúry v hotovosti cez SHOP.

 

Úhrada faktúry v hotovosti sa realizuje v module OASIS avšak musí byť aktívny aj modul SHOP nakoľko sa jedná o úhradu cez online registračnú pokladňu.

 

V prípade ak chcete uhradiť faktúru v hotovosti avšak cez online registračnú pokladňu je potrebné si nastaviť v systém - nastavenie aplikácie - SHOP - predaj 

shop.png

predaj_sho.png

Hotovostné úhrady faktúr - túto kolónku je potrebné správne nastaviť aby bolo možné realizovať úhradu faktúry v hotovosti cez SHOP.

Je potrebné sa nastaviť na konkrétnu faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v hotovosti cez SHOP. Na faktúre nie sú žiadne úhrady.

fakt_ra.png

Následne cez funkcie - je potrebné si zvoliť voľbu úhrada cez SHOP

_hrada_cez_SHOP.png

Po danej voľbe sa otvorí SHOP a skontroluje pripojenie kasy. Program zapíše na bloček, že sa jedná o úhradu faktúry s konkrétnym VS.

uhradi__blo_ek.png

Potvrdí sa voľbou uzatvoriť bloček. Po uzatvorení bločku ponúkne voľbu akou formou sa bude platiť. Faktúra sa hradila v hotovosti 100€ a platobnou kartou 294,80€

Po výbere hotovostná platba sa do kolónky hotovosťou zapíše suma hotovosti, 

hotovos_.png

po výbere bezhotovostné platby ponúkne zostatok teda 294,80€ 

platba_kartou.png

Po zapísaní hotovostnej a bezhotovostnej platby je potrebné doklad uzavrieť a vytlačiť.

platba_kartou2.png

Uzatvorený bloček vyzerá nasledovne:

uzatvoren__blo_ek.png

blo_ek.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk