Úhrady faktúry iným spôsobom

Úhrady faktúr je možné spraviť aj iným spôsobom. Tento druh úhrady faktúry sa využíva hlavne na úhradu faktúry v prípade odpisu pohľadávky, poprípade centové vyrovnanie.

Úhradu faktúry v prípade centového vyrovnania je možné spraviť v module

OASIS - faktúry vydané - funkcie - úhrady

vystaven__fakt_ry.png

_hrada.png

 

Po výbere úhrada sa otvorí dialógové okno, kde sa vypíšu údaje týkajúce sa úhrady faktúry. 

intern__doklad.png

Forma úhrady - je možné si vybrať o akú formu úhrady sa jedná. V tomto prípade sa vybrala voľba interný doklad.

Dátum  - dátum úhrady danej faktúry

Druh dokladu - je možné si vybrať druh dokladu z prednastavených dokladov, avšak je možné si zvoliť aj nový druh dokladu. Nový druh dokladu je možné nastaviť v záložke druhy účtovných dokladov

číslo dokladu - poradové číslo dokladu

Účet MD - výber analytického účtu na strane MD (v tomto prípade je to číslo účtu 546, nakoľko ide o odpis pohľadávky, toto číslo je potrebné zadať nakoľko program nevie, na ktorý účet je potrebné zaúčtovať úhradu. 

Po zápise úhrady je faktúra vysporiadaná, na faktúre je  príznak úhrady a taktiež v záložke úhrady  zapísaný doklad o úhrade. (IDP č.1)

zap_san___hrada.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk