Generovanie účtovnej dávky

Generovanie účtovnej dávky je medzikrok medzi modulom OASIS a PU. Tento krok je nastavený z dôvodu kontroly, ktoré doklady a s akými predkontáciami sa dostanú do účtovníctva. Je to nastavené pre lepšiu kontrolovateľnosť v prípade, že doklady zapisuje do systému viac pracovníkov. 

Z modulu OASIS sa účtujú doklady:

  • faktúry,
  • úhrady faktúr,
  • výdaj zo skladu,
  • príjem na sklad. 

Pri generovaní dávky dochádza na dokladoch k označeniu, že dané doklady už boli zaúčtované.

Toto označenie slúži na kontrolu a zabezpečenie aby sa doklady nenachádzali v účtovníctve viac krát. Pri vygenerovaní sa na dokladoch zapíše príznak zaúčtované. (zaúčtované FA, Zaúčtovaný sklad).

2019-09-10_10-36-02.png

V prípade ak je faktúra uhradená, v stĺpci U (úhrada) sa zapíše príznak U

2019-09-10_10-55-49.png

V prípade ak sa vygeneruje do účtovnej dávky aj úhrada, stĺpec zaúčtovaná úhrada je zaškrtnutý.

 

Generovanie účtovnej dávky sa nachádza v záložke účtovanie - generovanie účtovnej dávky.

2019-09-11_8-48-00.png

Po voľbe generovanie účtovnej dávky  sa zobrazí tabuľka, kde je možnosť si vybrať doklady, ktoré chcete aby sa vygenerovali z OASIS-u.

2019-09-11_8-49-51.png

Vytvoriť účtovnú dávku pre:

V prípade, ak sa majú vygenerovať všetky doklady, zaškrtnú sa všetky možnosti. Ak sa budú generovať doklady postupne po jednotlivých častiach, zaškrtnú sa len tie doklady, ktoré sa majú vygenerovať.

Voľba rozsahu pre doklady:

Pri voľbe sa vyberajú možnosti či sa budú doklady generovať len za:

  • určité obdobie (január, február,.....)
  • označené X (konkrétne doklady, ktoré sú označené X)
  • v rozsahu dátumov (doklady, ktoré sú v rozsahu dátumov napr. od 01.09.2019 - 30.09.2019)

 

V prípade ak sa jedná o generovanie faktúr je možnosť si vygenerovať len určité faktúry a to na základe Typu dokladu (100-00, 115-00, a pod.)

Pred samotným generovaním účtovnej dávky je vhodné si pustiť kontrolu, v tabuľke sa zobrazia všetky doklady čo budú vygenerované a pripravené na zaúčtovanie. 

2019-09-11_9-05-31.png

V prípade ak nie je zadané číslo účtu na doklade, program nedovolí doklad odoslať do PU (do účtovnej dávky). Pri kontrole sa to rýchlo zistí a vie sa daný doklad opraviť. 

Taktiež pri kontrole je možné skontrolovať sumárne strany MD a D a počet záznamov za účtovnú dávku. 

2019-09-11_9-53-12.png

2019-09-11_10-36-12.png

Po tomto úkone stačí zatvorí okná a prepnúť sa do PU.

V PU sú tieto doklady nachystané v účtovnej dávke. Tieto doklady potom stačí zaúčtovať do podvojného účtovníctva. Postup je popísaný v sekcii účtovná dávka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk