Typ dokladu 202 - Výdaj externý - predaj na paragón cez SHOP

 

 

OASIS - číselníky - typy dokladov - 202-00 Výdaj externý - predaj na paragón cez SHOP - oprava (F4)

z_klad.png

2019-07-03_8-46-52.png

Základné údaje2019-07-03_9-50-591.png

Názov - názov je možné si zmeniť, štandardne je nazvaný výdaj externý

Doklad je z ERP -  v prípade, že táto voľba je zapnutá jedná sa o doklad z registračnej pokladne a následne sa tento doklad takto správa. V tomto prípade sa jedná o doklad z ORP (nastavuje sa to na vystavených FA), v tomto prípade sa doklad v rámci kontrolneho výkazu zaradí do riadku D.1

2019-07-03_9-55-16.png

Skladové pohyby - v rámci skladových pohybov je možné na faktúre nastaviť číselné rady pre dodacie listy, zapnúť voľbu neúčtovať skladové pohyby, a nastaviť druh účtovného dokladu v rámci skladu.

2019-07-03_9-56-17.png

Cena na doklade - voľbou cena na doklade sa vyberá cena, ktorú bude typ dokladu ponúkať. V rámci nastavenia parametrov systém - nastavenie aplikácie - odbyt je možné štandardne nastaviť, ktorú cenu bude prednostne ponúkať. Cenu je možné nastaviť aj v rámci obchodného partnera - ktorá bude prednostne ponúkaná na danom obchodnom partnerovi.

Vykazovať DPH - doklad, ktorý má zaškrtnutú voľbu vykazovať DPH, bude zahrnutý v rámci výkazu DPH a bude zapísaný a zaradený do DPH

Výpočet DPH - je možné si vybrať rôzne druhy výpočtu DPH, môže sa DPH na doklade počítať:

  • zdola teda bude sprístupnená voľba cena s DPH, túto kolónku bude možné vypísať,
  • zhora bude sprístupnená voľba cena bez DPH,  túto kolónku bude možné vypísať,
  • nepočítať touto voľbou sa DPH nebude počítať, pri výbere nepočítať sa automaticky vypnú voľby na zadanie DPH plnenia
  • zachovanie cien 
  • zdola aj zhora v tomto prípade budú sprístupnené obe voľby aj cena bez DPH aj cena s DPH, je možné si vybrať z ktorej strany sa bude cena zapisovať. 

 

2019-07-03_9-57-27.png

Najčastejšie používané DPH plnenie pre jednotlivé sadzby - programom sú nastavené najčastejšie používané DPH plnenia pre jednotlivé sadzby. V prípade typu dokladu 200-00:

  • nulová sadzba - VT02 - (Dodanie tovarov a služieb v tuzemsku oslobodené od dane, bez možnosti odpočítania dane, neovplyvňuje výpočet koeficientu alebo Rozdiel po oprave)
  • základná a znížená sadzba - VT04 - (Dodanie tovarov a služieb v tuzemsku alebo Rozdiel po oprave, Znížená/Základná daň)

Na tento doklad používať len vybrané DPH plnenie - zapnutím danej voľby bude na doklade možné vybrať len DPH plnenie, ktoré je na type nastavené. V prípade ak sa bude plnenie DPH meniť program to nedovolí a neuloží doklad.

Typ je neplatný - ak je voľba typ je neplatný, pri výbere daného dokladu program tento typ dokladu neponúkne. Túto voľbu je vhodné zapnúť v prípade, ak niektoré doklady, ktoré sú prednastavené nepoužívate. 

Záložka texty na doklade:

texty_na_doklade2.png

Vrchný text - Vrchný text na faktúre sa vo faktúre zobrazí nad jednotlivými položkami faktúry.

Spodný text - Spodný text na faktúre sa vo faktúre zobrazí pod celkovou sumou faktúry.

Záložka ďalšie:

nastavenie_e-mailov.png

Nastavenie tlače a e-mailov - jedná sa o nastavenie šablón v rámci mailovej komunikácie a tlačových zostáv.

Ďalšie nastavenie - nastavenia ako forma úhrady, mena, základná sadzba DPH, znížená sadzba DPH a pod. 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk