Vytvorenie skladu

Na prácu v so skladmi a skladovými kartami je potrebné si vytvoriť sklad. V programe je možné si vytvoriť viacero rôznych skladov. Vytvorenie skladu je možné cez "Vytvorenie skladu je možné v module OASIS - fakturácia a sklady. Modul OASIS  rieši celkovú fakturáciu, sklady, skladové pohyby a pod. 

Vytvorenie skladu prebieha v niekoľkých krokoch.

Založenie nového skladu sa realizuje cez voľbu:

OASIS - sklady a karty - sklady - nový záznam

2019-07-08_9-15-55.png

2019-07-08_9-17-16.png

 

Je potrebné vypísať všetky potrebné údaje, ktoré sú so skladom spojené. 

2019-07-08_9-17-51.png

Základné údaje:

Číslo - jedná sa o číselné označenie skladu, číselné označenie skladu je povinný údaj, bez ktorého nie je možné sklad vytvoriť.

Názov - slovné označenie skladu, toto označenie skladu síce nie je povinné ale je lepšie ak má sklad aj slovné označenie.

Neviazaný sklad - môžu nastať 2 situácie:

 • ak je voľba nezaškrtnutá - zmena ceny položky v katalógu zmení cenu položky v sklade,
 • ak je voľba zaškrtnutá - zmena ceny položky v katalógu nezmení cenu položky v sklade.

Pri dopísaní, alebo oprave položky v katalógu sa táto automaticky zavedie na tento sklad - môžu nastať 2 situácie:

 • ak je voľba nezaškrtnutá - pri zmene, dopísaní, oprave položky v katalógu sa nezavedie položka na daný sklad,
 • ak je voľba zaškrtnutá - pri zmene, dopísaní, oprave položky v katalógu sa automaticky zavedie položka na daný sklad

Sklad je riadený objednávkami - môže byť:

 • voľba nezaškrtnutá - 
 • voľba zaškrtnutá - 

stav - po odpočítaní rezervovaného, 

Vydať viac ako je disponibilný stav - je možné si vybrať z 3 variant:

 • podľa globálneho nastavenia - v tomto prípade program pracuje podľa globálneho nastavenia (toto nastavenie sa robí v module OASIS - systém - nastavenie aplikácie - OASIS - základné nastavenia)
 • povolené - v tomto prípade je možné ísť do tzv. "mínusu" disponibilného množstva,
 • zakázané - v tomto prípade nie je možné ísť do tzv. "mínusu" disponibilného množstva.

Vydať viac ako je okamžitý stav - je možné si vybrať z 3 variant:

 • podľa globálneho nastavenia - v tomto prípade program pracuje podľa globálneho nastavenia (toto nastavenie sa robí v module OASIS - systém - nastavenie aplikácie - OASIS - základné nastavenia)
 • povolené - v tomto prípade je možné ísť do tzv. "mínusu" okamžitého stavu,
 • zakázané - v tomto prípade nie je možné ísť do tzv. "mínusu" okamžitého stavu.

 

Pri vybavovaní objednávky vydať len do okamžitého stavu - tz. ide o stav kedy je objednávka na 10ks ale okamžitý stav je 8ks - program vybaví objednávku čiastočne teda 8ks a objednávka bude vybavená čiastočne. Po zvýšení okamžitého stavu sa objednávka "dovybaví"

pri danej voľbe je možnosť si vybrať z troch variantov:

 • podľa globálneho nastavenia - v tomto prípade program pracuje podľa globálneho nastavenia (toto nastavenie sa robí v module OASIS - systém - nastavenie aplikácie - OASIS - základné nastavenia)
 • áno - v tomto prípade sa vydá objednávka len do okamžitého stavu
 • nie - v tomto prípade sa vydá celá objednávka a tovar na sklade pôjde do "mínusového" stavu

 

Sklad nedokončenej výroby - v prípade ak sa jedná o nedokončenú výrobu je potrebné zaškrtnúť túto voľbu. 

 

Ďalšie nastavenie

2019-07-08_13-24-41.png

účtovanie

v záložkách účtovanie je možné nastaviť si priamo účty, ktoré budú používané pri kontácii. 

 • účet obstarania tovaru/materiálu - väčšinou používaný účet - 131xxx, resp. 111xxx
 • účet tovaru/materiálu na sklade - väčšinou používaný účet - 132xxx, resp. 112xxx
 • nákladový účet skladu - väčšinou používaný účet - 504xxx
 • výnosový účet skladu - väčšinou používaný účet - 604xxx

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk