Vlastná organizácia

V číselníku sa nachádza záložka vlastná organizácia. Po voľbe vlastná organizácia sa otvorí dialógové okno s vašou organizáciou.

2019-09-27_10-37-46.png

V tomto okno je možné si ponastavovať jednotlivé údaje týkajúce sa vašej firmy. Vlastnú firmu je možné upravovať aj cez voľbu:

Systém - nastavenie aplikácie - EcoSun - Vlastná organizácia

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk