Druhy účtovných dokladov

V programe sa nachádzajú základné druhy účtovných dokladov. Druhy účtovných dokladov sa nachádzajú v module OASIS a v module PU

Druhy účtovných dokladov slúžia na rozlíšenie jednotlivých pohybov v rámci organizácie. V druhoch účtovných dokladov sú zapísané: faktúry došlé, faktúry vystavené, pokladničné doklady, ... doklady ktoré sa používajú vo fakturácii, v skladových pohyboch, účtovníctve.

Druhy účtovných dokladov je možné dopĺňať, upravovať.

OASIS - Účtovanie - Druhy účtovných dokladov 

2019-07-22_12-43-25.png

module podvojné účtovníctvo: PU - Číselníky - Druhy účtovných dokladov

2019-07-22_12-44-52.png

2019-07-22_12-46-42.png

Do týchto záznamov je možné vstúpiť cez opravu (F4) a zmeniť či už názov, alebo druh účtovného dokladu.

Pri zmene druhu či názvu sa táto zmena prejaví pri účtovaní. Do účtovnej dávky sa doklad potiahne so zmeneným druhom/názvom.

V module OASIS sú pevne stanovené druhy účtovných dokladov. 

 

nov____tovn__doklad.png

Druh - skratka, ktorá bude používaná na účtovnom doklade, napr. "kurzové rozdiely - KR, odpisy majetku - OM, a pod." Na druhy účtovných dokladov je možné použiť písmená aj čísla,

Názov - konkrétny názov pre účtovný doklad,

Číslovanie dokladov - nastavenie číslovania účtovného dokladu, je možné využiť tzv. masku, po použití masky nie je potrebné každý rok robiť nové číslovania dokladov. 

Pri použití masky je potrebné si vyplniť písmená v takom poradí v akom chcete aby program čísloval. Popis na vytvorenie masky je zobrazený v spodnej časti tabuľky. 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk