PDF vystavené (Faktúra o prijatej platbe) - príklad

Slovenská firma, ktorá má pridelené IČ DPH v SR, platí DPH z tovarov a služieb, ktoré dodáva svojím slovenským odberateľom. 

Okrem platenie DPH z tovarov a služieb sa však platí DPH aj z prijatého preddavku resp. zálohy.

Firma príjme prostredníctvom zálohovej faktúry (typ dokladu 400-00) na svoj bankový účet zálohu vo výške 2500€ s DPH.

2019-11-14_10-38-42.png

Úhrada zálohovej faktúry vo výške 2500€ na bankový účet.

2019-11-14_11-29-32.png

 

2019-11-14_11-30-36.png

Po úhrade, keďže ku koncu mesiaca nebude dohodnutá dodávka hotová, firma ako platiteľ DPH je povinná preddavok zdaniť. 

Do 15 dní od inkasa preddavku je firma povinná vystaviť faktúru o prijatej platbe.

Je potrebné si otvoriť záložku preddavky vystavené - nový záznam a vyberie sa konkrétna už zaplatená zálohová faktúra.

2019-11-14_11-33-47.png

2019-11-14_11-34-52.png

Správanie DPH z faktúry o prijatej platby. Do výkazu DPH a KV sa potiahnu údaje z faktúry o prijatej platby.

2019-11-14_11-35-39.png

 

Do konečnej faktúry sa potiahnu všetky súvisiace doklady s daným pohybom.

2019-11-14_11-36-28.png

2019-11-14_11-37-36.png

 

2019-11-14_11-43-33.png

DPH z "konečnej" faktúry vyzerá nasledovne.

2019-11-14_11-44-25.png

Tlačová zostava, kde je zobrazené aj vysporiadanie zálohovej platby, doklad o prijatej platbe.

2019-11-14_11-45-04.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk