OBJ vystavené (tuzemsko)

Vystavené objednávky sú prepojené s  došlými faktúrami.

Objednávka môže byť previazaná s došlou predfaktúrou  - následne úhradou predfaktúry - preddavkovou faktúrou (faktúra o prijatej platbe) až ukončená "konečnou" došlou faktúrou.

Záložka objednávky došlé sa nachádza v module OASIS.

OASIS - Objednávky - Objednávky vystavené

2019-08-01_7-27-32.png

2019-08-01_7-28-49.png

2019-08-01_7-31-52.png

Ak je potrebné vytvoriť predfaktúru došlú musí byť zaškrtnutá voľba mceclip0.png, vtedy program zabezpečí aby sa vytvorila predfaktúra došlá. 

Typ - pri type dokladu je podstatné o akú objednávku sa jedná. Je možnosť vybrať z rôznych typov:

 V tomto prípade je vybraný typ dokladu 450-00 - objednávky vystavené/Predfaktúry došlé tuzemské.

2019-08-01_7-49-11.png

Po zápise sa objednávka nachádza v zozname. Jednotlivé stĺpce sú vysvetlené pod obrázkom.

2019-08-01_7-51-46.png

  • Označené X - je možné označiť doklad písmenom X,
  • Vybavená - ak je objednávka vybavená je v tomto stĺpci zapísaný príznak v,
  • Číslo objednávky - číselné označenie objednávky,
  • Organizácia - zadaný dodávateľ,
  • Dátum - dátum objednávky,
  • Celkom - celková cena s DPH,
  • Základ - suma bez DPH,
  • DPH - suma DPH,
  • Číslo PF - číslo predfaktúry,
  • Typ - typ dokladu (v tomto prípade 450-00 tuzemská objednávka)

Po zapísaní objednávky, v prípade, že z objednávky sa má vytvoriť aj predfaktúra. Zapíše sa automaticky aj predfaktúra do OASIS-u a nájdeme ju v zozname došlé predfaktúry.

2019-08-01_7-53-13.png

2019-08-01_7-54-06.png

2019-08-01_7-54-46.png

V prípade, ak príde úhrada danej predfaktúry je možnosť vytvoriť preddavkovú faktúru došlú.

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk