PDF došlé (Preddavky došlé) tuzemské

Preddavky - faktúry o prijatej platbe sa robia z dôvodu ak sa objednávka - predfaktúra - preddavková faktúra a "konečná" faktúra vyhotovujú na prelome mesiaca, resp. resp. je predpoklad, že dodávka tovaru, služieb bude trvať dlhšiu dobu.

Preddavkové faktúry sa nachádzajú v module OASIS - PDF došlé

2019-08-01_7-59-16.png

2019-08-01_8-00-27.png

V prípade, ak ešte nie sú vytvorené žiadne došlé preddavky, tabuľka je prázdna. Pred týmto úkonom, musí byť na predfaktúre zapísaná úhrada. 

2019-08-01_8-05-48.png

Vytvorenie preddavku došlého sa robí cez ikonu nový záznam.

2019-08-01_8-07-45.png

Po výbere úhrady na preddavkovú faktúru došlú sa otvorí daná preddavková faktúra.

2019-08-01_8-09-28.png

Túto faktúru stačí uložiť. Vytvorí sa pod typom dokladu  300-00.

2019-08-01_8-15-26.png

Následne je možné vystaviť "konečnú" došlú faktúru. Pozor pri vytvorení novej faktúry je potrebné načítať objednávku a to cez tlačidlo vybaviť OBJ/PDF.

2019-08-01_8-16-39.png

2019-08-01_8-17-32.png

Po výbere sa natiahne objednávka do "konečnej" faktúry. Je možné pridať ďalšie položky, resp. upravovať aktuálne položky. 

Po uložení faktúry ponúkne vysporiadanie úhrady z predfaktúry. V prípade ak je úhrada iná ako je ponúknutá, je možné ju v kolónke nová úhrada zmeniť. 

2019-08-01_8-19-42.png

Pripíše sa na "konečnú" faktúru úhrada a súčasne sa vysporiada preddavok. 

Kontácia faktúry, DPH faktúry a úhrady faktúr vyzerajú nasledovne.

2019-08-01_8-26-38.png

2019-08-01_8-27-13.png

2019-08-01_8-27-51.png

2019-11-13_13-07-53.png

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk