Interný výdaj

Interný výdaj sa používa v prípade zaúčtovania inventúrnych rozdielov, môže byť použitý pri prevode medzi skladmi, na úpravu stavov na skladových kartách.

Interný výdaj sa nachádza v module OASIS.

2019-09-10_10-04-22.png

Najčastejšie využívané typy interných výdajov sú:

  • 250 - Výdaj interný - tento typ dokladu sa používa napr. pri zámene v jednotlivých skladových položkách (napr. pri predaji sa zo skladu vydali nohavice veľkosť XL, ale mali sa vydať nohavice s veľkosťou M. Interným príjmom 150-00 sa príjmu nohavice veľkosti XL, a interným výdajom 250-00 sa vydajú nohavice s veľkosťou M).

2019-09-10_10-12-05.png

V prípade ak chceme generovať Výdaj interný je potrebné si danú voľbu zaškrtnúť.

  • 253-00 - Výdaj interný prevod do iného skladu  - tento typ dokladu sa využíva pri prevode z jedného skladu na iný sklad v priemerných skladových cenách. Je potrebné zadať z ktorého skladu na ktorý sklad sa bude prevádzať. Párový doklad k typu dokladu 253-00 je 153-00

2019-11-20_10-21-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk