Interný príjem

Interný príjem sa nachádza v module OASIS. Cez interný príjem je možné zadávať, stavy na skladových kartách, robiť prevody medzi jednotlivými skladmi, a pod.

2019-11-20_9-58-58.png

Pri internom príjme je možné využívať rôzne typy dokladov. Najčastejšie používané typy dokladov sú:

  • 150 - Príjem interný - tento typ dokladu sa používa napr. pri zámene v jednotlivých skladových položkách (napr. pri predaji sa zo skladu vydali nohavice veľkosť XL, ale mali sa vydať nohavice s veľkosťou M. Interným príjmom 150-00 sa príjmu nohavice veľkosti XL, a interným výdajom 250-00 sa vydajú nohavice s veľkosťou M).

2019-11-20_10-03-37.png

  • 151 - Príjem interný ovplyvňujúci priemernú cenu - týmto typom dokladu je možné interne prijímať tovar na sklad, kde je možné zadať aj priemernú skladovú cenu. 

2019-11-20_10-01-30.png

  • 153 - Príjem interný prevod z iného skladu - tento typ dokladu sa využíva pri prevode z jedného skladu na iný sklad v priemerných skladových cenách. Je potrebné zadať z ktorého skladu na ktorý sklad sa bude prevádzať. Párový doklad k typu dokladu 153-00 je 253-00.

 

2019-11-20_10-12-01.png

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk