Cenové ponuky

V module OASIS je možné vytvárať cenové ponuky. V prípade ak je táto cenová ponuka odsúhlasená je možné priamo z cenovej ponuky vytvoriť jednotlivé doklady. Z cenovej ponuky je možnosť vytvoriť:

Nová cenová ponuka sa vytvorí cez voľbu: cenové ponuky - nový záznam

2019-10-22_13-27-35.png

Následne je možné z cenovej ponuky vytvoriť jednotlivé doklady. Vytvorenie dokladov z cenovej ponuky sa robí cez funkcie - vytvoriť doklad z cenovej ponuky.

V tomto prípade vytvoríme z cenovej ponuky objednávku+predfaktúru.

2019-10-22_13-52-36.png

Z cenovej ponuky sa vytvorí objednávka+predfaktúra.

2019-10-22_13-53-36.png

Vystavená predfaktúra sa uloží pod daným číslom.

2019-10-22_13-54-34.png

Po vytvorení dokladov sa doklady budú nachádzať:

  1. objednávky došlé,
  2. predfaktúry vystavené.

2019-10-22_14-08-33.png

2019-10-22_14-11-08.png

Po zápise dokladu do došlých objednávok vystavených predfaktúr sa predfaktúra uhradí (bezhotovostným prevodom).

Na vystavenú predfaktúru sa zapísala úhrada. Po úhrade je možné vygenerovať "konečnú" vystavenú faktúru.

Vystavené faktúry - nový záznam - vybaviť OBJ/PDF

2019-10-22_14-15-39.png

2019-10-22_14-28-03.png

2019-10-22_14-29-54.png

2019-10-22_14-39-20.png

 

Tento postup je možný použiť aj na vytvorenie iných dokladov priamo z cenovej ponuky. 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk