Vystavený dobropis

Dobropis predstavuje opravný doklad, ktorým sa v určitých prípadoch opraví pôvodná faktúra.
"V súlade s § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu opraví dobropisom (pojem dobropis sa v zákone o DPH konkrétne neuvádza, ale predstavuje doklad, ktorý opravuje pôvodnú faktúru) :

  • pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
  • pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti".


Program EcoSun.NET ponúka možnosť vytvoriť vystavený dobropis 3 spôsobmi.

  1. Vytvoriť nový typ dokladu (v prípade, že je potrebné viesť odlišnú číselnú radu na vystavené dobropisy)
  2. Vytvoriť nový záznam v tabuľke "faktúry vystavené" so zaškrtnutou voľbou "dobropis"
  3. Vytvoriť dobropis na vybranej vystavenej faktúre cez "funkcie - dobropis dokladu"

1. Vytvorenie nového typu dokladu

Vytvoriť nový typ dokladu je možné voľbou "číselníky - typy dokladov - kópia záznamu typ dokladu 200" Na vytvorenom type dokladu je potrebné zaškrtnúť "Na doklade nastaviť príznak dobropis"

2019-09-19_12-53-02.png

2020-05-14_8-13-19.png

Na vytvorenom type doklade bude vždy zaškrtnutá voľba dobropis.

 2. Vytvorenie nového záznamu v tabuľke "faktúry vystavené"

2020-05-14_8-40-53.pngVyberie sa sklad a skladová karta. Číslo pôvodnej FA cez výberové tlačidlo sa otvorí zoznam dokladov na ktorých sa nachádza vybraná skladová karta (v tomto prípade dobropis 1).2020-05-14_8-45-34.png2020-05-14_8-47-21.png

TIP: Vo výberovej tabuľke "Doklad FS" je možnosť na stĺpci "číslo FA" (pravým tlačidlom myši - vlastnosti stĺpca") zaškrtnúť voľbu "editačný link". Touto voľbou je možné si otvoriť konkrétnu faktúru a skontrolovať si aké položky boli použité v doklade.2020-05-15_8-11-20.png2020-05-15_8-12-32.png

V prípade, že sa doklad nahráva ako nový záznam s príznakom dobropis, je dôležité aby sa položka zapísala záporným číslom s kladnou hodnotou.

3. Vytvoriť dobropis na vybranej vystavenej faktúre cez "funkcie - dobropis dokladu"

 Vyberie sa doklad z ktorého je potrebné spraviť dobropis. Cez "Funkcie - dobropis dokladu" program vytvorí dobropis, v rovnakej hodnote ako bol pôvodný doklad.2019-09-19_13-05-50.png

Ak by mal byť dobropis na iný počet kusov, resp. len na časť položiek z dokladu, je potrebné vstúpiť do dokladu a upraviť ho.

2020-05-15_8-28-54.png2020-05-15_8-31-24.png

Doklad stačí len uložiť. Výhodou tejto funkcie je že nie je potrebné vyhľadávať číslo pôvodného dokladu, nakoľko to program spraví automaticky.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk