Číselné rady

Číselné rady dokladov, ktoré sa nachádzajú v module OASIS obsahujú číselné označenie dokladov, ktoré sa používajú vo všetkých moduloch. Teda je možné si nastaviť všetky číselné rady na jednom mieste. 

Je možné si pridať ďalšie číselné rady, poprípade opraviť už existujúce číselné rady. 

Ak si chcete pridať novú číselnú radu, je potrebné si vybrať:

  • typ pohybu,
  • názov (označenie číselného radu),
  • od čísla - po číslo (v prípade ak sa nastavuje číselný rad presný od čísla po číslo)
  • maska - maska je nastavenie číselného radu podľa určitého kľúče, tento kľúč si používateľ môže nastaviť sám, podľa potrieb. Maska sa dá nastaviť podľa popisu.

2019-10-10_13-16-23.png 

Nastavenie masky:

RRMMCCCC - rok - mesiac - poradové číslo

2019-10-10_13-39-51.png

V prípade ak je na číselných radoch nastavená maska, nie je možné nastaviť číselný rad od čísla - po číslo. Ak je nastavená maska číselného radu, na nasledujúci rok nie je potrebné prestavovať číselné rady. Program číselnú radu nastaví automaticky.

Zoznam číselných radov dokladov.

2019-10-11_7-33-41.png

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk