DPH plnenie

Tabuľka DPH plnenie obsahuje:

  • kódy DPH - tieto kódy sú použité na jednotlivých typoch dokladov a na základe daného kódu DPH je doklad zaradený do výkazov,
  • Daň na vstupe/Daň na výstupe - či sa jedná o daň na strane vstupu (faktúry došlé) resp. daň na výstupe (faktúry vystavené)
  • Je samozdanenie - v prípade ak sa jedná o DPH plnenie, ktoré vystupuje ako samozdanenie je voľba samozdanenie šakrtnuté,
  • Názov - názov DPH plnenia
  • Popis  - popis DPH plnenia, uvedené riadky výkazov, § na základe, ktorých DPH plnenie vstupuje do výkazu.

V záložke DPH plnenie je potrebné si zvoliť analytický účet pre DPH.

2019-09-27_13-37-01.png

Je potrebné si skontrolovať a vyplniť všetky kódy DPH, ktoré sa používajú. Správnosť či sú vyplnené všetky kódy používané si viete overiť, na doklade - kontácia faktúry. (účet DPH musí byť zadaný).

2019-09-27_13-40-00.png

2019-09-27_13-41-12.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk