PF vystavené

Predfaktúry vystavené (zálohové faktúry) vystavené nie sú daňovým dokladom. Predfaktúra vystavená slúži ako podklad na platbu.

Pri predfaktúra je dôležité si vybrať správny typ dokladu. Ak sa jedná o predfaktúru vystavenú je potrebné vybrať typ dokladu 400-00 Objednávka prijatá/Predfaktúry vystavené tuzemsko ak sa jedná o tuzemský obchod.

2019-12-12_11-40-37.png

Postupne sa nahrajú položky. Ak sa jedná o tovar resp. materiál je vhodné nahrať konkrétne skladové karty. Ak sa jedná o predfaktúru, kde sa nevie na aký tovar resp. materiál bude je možné si to zapísať ako neskladovú položku. 

 Ak nie je potrebné aby sa vytvorila objednávka je možné túto voľbu vypnúť.

2019-12-12_11-42-04.png

Na základe zapísanej predfaktúry je možné zapísať úhradu. Úhradu je možné nahrať cez bankový výpis, pokladničný doklad resp. iným dokladom.

Po zápise úhrady, predfaktúra vyzerá nasledovne:

2019-12-12_11-44-24.png

Po úhrade je možné vytvoriť preddavkovú faktúru (faktúra o prijatej platbe - daňový doklad). 

Vysporiadanie predfaktúry je v programe nastavené pri vytvorení "konečnej" faktúry, cez voľbu vybaviť OBJ/PFA.

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk