OBJ došlé (tuzemsko)

Došlé objednávky sú v programe prepojené s  faktúrami vystavenými.

Objednávka môže byť previazaná s predfaktúrou vystavenou - následne úhradou predfaktúry - preddavkovou faktúrou (faktúra o prijatej platbe) až ukončená "konečnou" vystavenou faktúrou.

Záložka objednávky došlé sa nachádza v module OASIS.

OASIS - Objednávky - Objednávky došlé

2019-07-22_13-44-33.png

2019-07-22_13-45-28.png

2019-07-22_13-46-11.png

2019-07-22_13-48-07.png

Ak je potrebné vytvoriť predfaktúru vystavenú musí byť zaškrtnutá voľba mceclip0.png, vtedy program zabezpečí aby sa vytvorila predfaktúra vystavená. 

Typ - pri type dokladu je podstatné o akú objednávku sa jedná. Je možnosť vybrať z rôznych typov:

 V tomto prípade je vybraný typ dokladu 400-00 - objednávky došlé/predfaktúry vystavené tuzemské

2019-07-22_14-32-15.png

Po zápise sa objednávka nachádza v zozname. Jednotlivé stĺpce sú vysvetlené pod obrázkom.

2019-07-22_14-37-50.png

 • Označené X - je možné označiť doklad písmenom X,
 • Vybavená - ak je objednávka vybavená je v tomto stĺpci zapísaný príznak v,
 • Možné dodať - stĺpec kde je zobrazené či je možné dodať množstvo, ktoré je objednané, v prípade, že nie je dostatočné množstvo na vybavenie objednávky, tento stĺpec nie je zaškrtnutý. A nie je možné vybaviť objednávku.
 • Číslo objednávky - číselné označenie objednávky,
 • VS objednávky - variabilný symbol objednávky,
 • Dátum - dátum objednávky,
 • Celkom - celková cena s DPH,
 • Základ - suma bez DPH,
 • DPH - suma DPH,
 • Číslo PF - číslo predfaktúry,
 • Typ - typ dokladu (v tomto prípade 400-00 tuzemská objednávka)

Záložky na objednávke došlej

mceclip0.png

Položky - na záložke sa zobrazuje zoznam všetkých položiek na doklade

Sumár - celkový sumár za doklad s rozpisom DPH, rozpisom zliav

DPH - záložka

Úhrady - v tejto záložke sa zapisujú všetky úhrady k danému dokladu

Výrobné príkazy - na tejto záložke sa nachádza zoznam všetkých výrobných príkazov, ktoré boli na danú objednávku zadané

 

Po zapísaní objednávky, v prípade, že z objednávky sa má vytvoriť aj predfaktúra. Zapíše sa automaticky aj predfaktúra do OASIS-u a nájdeme ju v zozname predfaktúry vystavené.

2019-07-25_11-42-35.png

2019-07-25_11-43-43.png

2019-07-25_11-44-21.png

 

V prípade, ak príde úhrada danej predfaktúry je možnosť vytvoriť preddavkovú faktúru vystavenú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk