PDF vystavené (Preddavky vystavené) - tuzemské

Preddavky - faktúry o prijatej platbe sa robia z dôvodu ak sa objednávka - predfaktúra - preddavková faktúra a "konečná" faktúra vyhotovujú na prelome mesiaca, resp. je predpoklad, že dodávka tovaru, služieb bude trvať dlhšiu dobu.

Preddavkové faktúry sa nachádzajú v module OASIS - PDF vystavené

2019-07-26_8-44-36.png

2019-07-26_9-00-03.png

V prípade, ak ešte nie sú vytvorené žiadne vystavené preddavky, tabuľka je prázdna. Pred týmto úkonom, musí byť na predfaktúre zapísaná úhrada. 

2019-07-26_10-08-19.png

 

Vytvorenie preddavku vystaveného sa robí cez ikonu nový záznam.

2019-07-26_10-09-23.png

Po výbere úhrady na preddavkovú faktúru vystavenú sa otvorí daná preddavková faktúra.

2019-07-26_10-21-34.png

Túto faktúru stačí uložiť. Vytvorí sa pod typom dokladu  350-00.

2019-07-26_10-34-08.png

Následne je možné vystaviť "konečnú" vystavenú faktúru. Pozor pri vytvorení novej faktúry je potrebné načítať objednávku a to cez tlačidlo vybaviť OBJ/PDF.

2019-07-26_10-57-36.png

2019-07-26_10-58-13.png

Po výbere sa natiahne objednávka do "konečnej" faktúry. Je možné pridať ďalšie položky, resp. upravovať aktuálne položky. 

Po uložení faktúry ponúkne vysporiadanie úhrady z predfaktúry. V prípade ak je úhrada iná ako je ponúknutá, je možné ju v kolónke nová úhrada zmeniť. 

2019-07-26_11-03-14.png

Pripíše sa na "konečnú" faktúru úhrada a súčasne sa vysporiada preddavok. Na faktúre to vyzerá nasledovne.

2019-07-26_11-07-04.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk