Inventúra

Vytvorenie inventúrneho podkladu

Inventúrny podklad sa vytvára v module OASIS "Sklady a karty - Tlač - Inventúra - Inventúrny podklad"

2020-06-18_8-57-37.png2020-06-18_8-58-42.png

Inventúra

Inventúra (Inventúrne doklady) slúžia ako podklad pre zapísanie a porovnanie skutočného stavu zo stavom účtovným. Vyberie sa sklad, v ktorom sa bude vykonávať inventúra. Inventúrny doklad sa vytvorí cez "nový záznam".2019-09-04_12-01-59.png

 

Do vytvoreného inventúrneho dokladu sa zapíšu položky so stavom zistenom pri fyzickej inventúre. 

POZOR - do inventúrneho podkladu je potrebné zapísať aj taký fyzický stav, ktorý sa zhoduje s účtovným. (Ak je na sklade 5ks a v inventúrnom poklade je taktiež 5ks tak do inventúrneho podkladu je potrebné zapísať 5ks. Ak by sa tento zápis neuskutočnil, program by to vyhodnotil ako manko.2019-09-05_8-13-36.png

Cez "Funkcie - Vytvoriť rozdielový inventúrny doklad" program ponúkne dialógové okno s voľbami na vytvorenie rozdielového inventúrneho dokladu.2019-09-05_8-19-14.png2019-09-05_8-21-05.png2019-09-05_8-22-10.png

Vytvorené doklady sú zapísané v Internom výdaji s typom dokladu 2502020-06-18_10-02-47.png2020-06-18_10-51-57.png

 

Import inventúrneho podkladu z programu Excel 

Inventúrny podklad je možné do programu naimportovať. Inventúrny podklad sa vyexportuje do programu Excel, ktorý je potrebný upraviť. Export inventúrneho podkladu do programu Excel sa vytvára cez "Skladové karty - Tlač - Inventúra - Inventúrny podklad - Otvoriť Xlsx"2020-06-16_8-23-24.png

Inventúrny podklad exportovaný do programu Excel2020-06-16_8-47-20.png

Exportovaný súbor sa upraví, tak aby neboli stĺpce zoskupené. Doplní sa stĺpec "Sklad", ktorý je pri importe do inventúry potrebný. 2020-06-16_8-47-202.pngUpravený a doplnený súbor2020-06-18_14-02-11.png

Po úprave v programe Excel, sa vytvorí nový záznam v "Inventúrnych dokladoch"2020-06-16_9-30-20.pngCez voľbu "Funkcie - Import položiek z Excelu" sa zadefinuje import.2020-06-16_9-31-303.png2020-06-16_9-35-273.png

Nadefinovanie importu2020-06-16_9-47-23.pngSpustenie importu do inventúrneho dokladu.2020-06-16_9-43-48.pngInventúra s položkami naimportovanými z programu Excel2020-06-16_9-49-28.pngĎalej sa pokračuje tak ako pri ručnom nahrávaní položiek do inventúry.

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk