Položky dokladov

V záložke položky dokladov sa nachádzajú všetky položky, ktoré boli použité na jednotlivých dokladoch. Položky, ktoré sa nachádzajú aj v prijatých faktúrach aj vo vystavených faktúrach. Záložka položky dokladov sa môže používať aj pre jednotlivé reporty z programu. Je možné si ta zvoliť rôzne parametre.

Položky dokladov sa nachádzajú v záložke skladové pohyby - položky

2019-09-04_10-44-10.png

2019-11-20_11-13-56.png

Je možné si vybrať len faktúry vystavené, interný výdaj. Zadať filter na konkrétny mesiac, či sa jedná o skladovú kartu resp. neskladovú. Je možnosť doplniť stĺpce, ktoré nie sú v danej štandardnej zostave zobrazené.

Daný report je možné si otvoriť v rôznych formátoch, či už v programe Excel, word,....

 

V záložke položky je možné cez funkcie robiť rôzne práce ako je možné vidieť na obrázku.

2019-09-04_10-46-24.png

Je možné si zobraziť skladovú kartu, predajné ceny.Táto záložka má v sebe funkcie, ktoré ponúkajú skladové karty.  

V záložke položky dokladov je možné si vyberať rôzne stĺpce, z ktorých sa následne môžu robiť jednotlivé výstupy.

V tejto záložke je možné si vytvoriť:

  • analýzu odbytu po skladových kartách,
  • analýzu odbytu po tovarových skupinách,
  • analýzu nákupu, a pod.

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk