Funkcie na skladových kartách, neskladových položkách

Na skladových kartách je možné robiť rôzne prepočty, nastavenia, je možné zobraziť rôzne prehľady skladových kariet a neskladových položiek.

Funkcie skladových kariet/neskladových položiek sa nachádzajú priamo na skladovej karte/neskladovej položke.

2019-07-17_9-16-17.png

Úprava karty:

 • Predajné ceny (Alt+C) - otvorí sa skladová karta na záložke predajné ceny, kde je možné ich meniť,
 • Doplnkové údaje (ALT+U) - otvorí sa skladová karta/neskladová položka na záložke doplnkové údaje,
 • Počiatočný stav (Alt+P) - otvorí sa dialógové okno s počiatočným stavom na skladovej karte/neskladovej položke,
 • Kopírovať karty do iných skladov (Alt+F6) - otvorí sa dialógové okno, v ktorom je možné skopírovať karty (aktuálne vybratú kartu) do iných skladov. Zaškrtnú sa sklady do ktorých chceme prekopírovať aktuálnu kartu.

                                                     2019-07-17_11-13-05.png

Ceny:

 • Hromadná zmena cien

2019-07-17_11-26-15.png

Zmena ceny - cena sa môže zmeniť:

 • o percento, o hodnotu - doplnok, o hodnotu - násobok, na hodnotu, podľa nastavenej prirážky

Dátum platnosti - dátum platnosti zmeny ceny

Spôsob výberu - je možné si zmeniť ceny na kartách/neskladových položkách - označených X, označených V, aktuálny záznam.

Je možné zmeniť iba označené ceny: Cena 1, Cena 2, a pod...

 • Presunúť ceny na iné karty - je možné si vybrať na ktorý sklad pôjde daná cena, z akej ceny na akú cenu

2019-07-17_11-31-09.png

 • Zoznam platných cien - zobrazia sa aktuálne platné ceny na skladovej karte/neskladovej položke a taktiež aj jej platnosť.

2019-07-17_11-33-09.png

 

Prehľady:

 • Zobraziť prehľady karty (1) - zobrazia sa jednotlivé stavy na kartách, pohyby na karte, priemerné ceny, stavy na skladoch, pohyby za sklady a obdobie.

2019-07-17_11-44-34.png

 • Zobraziť prehľad pohybov (2) - zobrazí sa rovnaká tabuľka, kde je zapnutá záložka prehľady pohybov

2019-07-17_11-46-22.png

 • Zobraziť priemenné ceny (3) - tabuľka s priemernými cenami

2019-07-17_11-47-28.png

 • Zobraziť stavy po skladoch (6)  - tabuľka so stavmi na skladoch

2019-07-17_11-48-13.png

 • Zobraziť pohyby za sklady a obdobie (9) - pohyby za sklad

2019-07-17_11-48-53.png

 • Zaradenie na inventúrnych dokladoch (Ctrl+K) - v prípade ak sa karta vyskytuje na inventúre v tejto tabuľke sa zobrazí zoznam inventúrnych dokladov.
 • Etikety (Alt+J) - štandardná tlač etikiet (pri ks tovaru), je možné etikety tlačiť v rôznych formátoch

2019-07-17_14-03-17.png

Tlač etikety s inými MJ je popísaná Tlač etikety

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk