Zápis motorového vozidla do systému a výpočet výkazu (DzMV)

Zápis motorových vozidiel do systému sa realizuje v module PU. Zápis motorových vozidiel je možný 2 spôsobmi. 

1. Zaevidovanie motorového vozidla ručne cez voľbu: PU - Evidencia majetku - Motorové vozidlá - Nový záznam

mceclip0.png

 

2. Zaradenie motorového vozidla z majetku cez voľbu vozdilá.

mceclip0.png

Prostredníctvom poľa Vozidlo sa zapíšu potrebné údaje na výpočet výkazu DzMV.

mceclip1.png

mceclip2.png

Objem motora - je údaj potrebný pri výpočte pre kategórie L a M1

Výkon motora - je údaj potrebný pri výpočte pre elektrické vozidlo,

Hmotnosť a počet náprav - sú údaje potrebné pri výpočte pre kategórie M2,M3, N a O.

Dátum prvej evidencie vozidla - tento údaj sa vypisuje podľa technického preukazu pre výpočet veku vozidla v mesiacoch. 

 

POZOR - Tento dátum nie je ten odkedy ho firma zakúpila ale dátum, odkedy vozidlo opustilo výrobnú linku v roku výroby. 

 

Nápočet výkazu (DzMV)

S takto zaevidovaným motorovým vozidlo je možné vykonať nápočet výkazu (DzMV).

Systém výpočtu berie do úvahy tie vozidla, ktoré majú vyplnený dátum Vznik daňovej povinnosti. V prípade ak je dátum vzniku daňovej povinnosti 01.04.2020 tak ako na obrázku, do daňového priznania bude motorové vozidlo zaradené v roku 2020,2021,2022, ...

mceclip3.png

V prípade ak je vyplnený dátum Zánik daňovej povinnosti, tak program zisťuje, či v daňovom priznaní bola ešte daňová povinnosť.

Daň z motorových vozidiel - do výpočtu zoberie vozidlá podľa dátumov Vznik a Zánik daňovej povinnosti

Vytvorenie nového výkazu Dane z motorových vozidiel

mceclip4.png

Zadá sa nový záznam, ktorý automaticky napočíta výkaz. mceclip5.png

Zobrazenie nového výkazu dane z motorových vozidiel. Tento výkaz je potrebné uložiť.

mceclip6.png

Vo vrchnej časti obrazovky sa zobrazuje výsledná suma a informácie o výkaze. V spodnej časti obrazovky sú zapísané všetky vozidlá a výpočty za jednotlivé motorové vozidlá z ktorý sa výkaz počítal.

mceclip7.png

 

Pre každé vozidlo program zistí základnú sadzbu podľa kategórie L1,...M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, .... a podľa konkrétneho nastavenia v časti Technické údaje - napr. (ťahač/náves).

Program vypočíta vek vozidla v mesiacoch a zníženie/zvýšenie základnej sadzby.

mceclip2.png

 

mceclip3.png

Základná sadzba 133€ (údaj 12) sa zníži o 25% na 99,75€ (údaj 14).

Podľa mesiaca prvej evidencie systém spočíta, koľko mesiacov bolo používané v sadzbe 1.

Vozidlo na obrázku má dátum prvej evidencie v 04/2020 v tomto mesiaci dosiahlo vek 10 mesiacov. Celkový vek vozidla je 31 mesiacov, tento vek spadá do kategórie zníženej sadzby o 25%.

Preto v mesiacoch január – december  spadá do zníženia 25% 

mceclip10.png

Daň za príslušné mesiace je vypočítaná podľa vzorca pre údaj 20. Výsledná  daň za vozidlo údaj 21.

Predpokladaná daň na budúci rok pre výpočet preddavkov je počítaná rovnakým postupom.

mceclip4.png

Cez Tlač je možné vytvoriť výkaz XML, je možné vytlačiť DzMV a Vozidlá a taktiež vytlačiť výkaz vo formáte PDF

 

Tlačivo - DzMV a Vozidlá

mceclip11.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk