Overenie bankových účtov na FS

Povinnosť oznámiť bankový účet majú fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH  a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stali platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadili. Túto oznamovaciu povinnosť si platitelia dane plnia prostredníctvom osobitného formulára zverejneného na webovom sídle FR SR.

IBAN v programe EcoSun

IBAN si môžete nahrať ručne na organizácii v záložke bankové účty, alebo môžete využiť funkciu "Načítanie bankových účtov z finančnej správy". Program sa napojí na stránku finančnej správy a účty stiahne.

 

mceclip0.png

 

Po kliknutí na funkciu sa v záložke Bankové účty zobrazia všetky platné bankové spojenia IBAN.

 

mceclip1.png

 

Overiť IBAN organizácie môžeme v programe v došlých faktúrach a v príkazoch na úhradu.

 

Overenie IBAN v došlých faktúrach

Pri vystavovaní dokladu v došlých faktúrach po vyplnení partnera overíte IBAN cez ikonu lupy.

 

mceclip2.png

 

Po spojení so serverom FS SR sa v programe zobrazí  spätná informácia či je zadaný IBAN platný, alebo nie. V prípade pozitívneho overenia sa zobrazí informácia o úspešne skontrolovanom bankovom spojení IBAN na FS. 

mceclip3.png

V opačnom prípade ak IBAN na finančnej správe nie je uvedený zobrazí sa informácia o neexistujúcom zázname.

mceclip4.png

 

Overenie IBAN v príkazoch na úhradu

Po vybratí položiek na úhradu, je možné IBAN hromadne skontrolovať spustením Funkcie - Kontrola IBAN na FS.  

mceclip6.png

 

Zobrazia sa rovnaké hlásenia ako v Evidencii došlých faktúr o úspešne overenom alebo neexistujúcom bankovom spojení IBAN danej organizácie.

 

mceclip5.png

 

Informácie týkajúce sa bankových účtov program EcoSun overuje zo serveru finančnej správy. Za korektnosť overených údajov preto zodpovedá finančná správa. 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk