Rozdelenie položky na viac úhrad (klávesa R)

Program EcoSun.NET umožňuje v module PU na bankových výpisoch rozdeliť položku na viac úhrad.

Túto funkciu je možné využiť v prípade, ak sa na bankový účet pripíše/odpíše úhrada jednou sumou za viac dokladov. 

Funkcia sa nachádza na položkách bankových výpisov "PU - Banka - Bankové výpisy - Funkcie - Rozdelenie položky na viac úhrad." Po zápise a uložení položky sa použije funkcia rozdelenie položky na viac úhrad.

mceclip0.png

 Po vstupe do bankového výpisu cez "Funkcie - Rozdelenie položky na viac úhrad" program ponúkne dialógové okno salda.

mceclip1.png

V dialógovom okne salda je dôležité vypnúť celkovú sumu poprípade VS.

mceclip2.pngmceclip3.pngV prípade rozdelenia položky na viac úhrad, je možné si zvoliť len časť úhrady na konkrétny doklad. Je potrebné na daný doklad vstúpiť, postaviť sa na stĺpec "Ručne zaradiť" a prepísať sumu.mceclip4.pngmceclip5.png

V poslednom zázname spraví čiastočnú úhradu faktúry. (Do celkovej sumy dopočíta len časť z faktúry ak je to potrebné).

mceclip6.png

Bankový výpis automaticky celkovú sumu upraví podľa VS, VS+sumy a pod.mceclip7.png

Úhrady sa zapíšu na príslušné doklady.

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk