Nastavenie odbytu

Nastavenie odbytu je možné cez voľbu "Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Odbyt". Týka sa dodacích listov, faktúr vystavených, objednávok došlých, predfaktúr vystavených a cenových ponúk.

2020-04-20_6-54-18.png

2020-03-25_8-14-54.png

Základné nastavenia

2020-03-25_8-17-21.png

Splatnosť - nastavenie splatnosti na dokladoch odbytu, je v program prednastavené na 14 dní.

Vydávať za cenu určuje, ktorá cena z katalógovej, resp. skladovej karty bude použitá pri tvorbe dokladu. Výber ponúka len tie cenové hladiny, ktoré sú nastavené v základných parametroch.

Je možnosť si vybrať: 

 • Podľa výdajného miesta - výdajným miestom je buď základné nastavenie, alebo nastavenie na organizácii
 • Cena 1, Cena 2, Cena 3, Cena 4, Cena 5, Cena 6, Cena 7, Cena 8
 • Nákupná
 • Skladová

Predaj pod priemernú skladovú cenu - tento parameter je na používateľaje možnosť si nastaviť:

 • Povolený - umožňuje predaj pod priemernú skladovú cenu
 • Zakázaný - neumožňuje predaj pod priemernú cenu, nepovolí uložiť položku
 • Na otázku - program ponúkne otázku, či vydať pod priemernú skladovú cenu

2020-03-25_10-34-50.png

Dokladové zľavy - zľavy na celý doklad

 • Individuálna zľava na doklad - touto voľbou sa povolí zadávať individuálnu zľavu na doklade
 • Obratová jednorazová zľava - jedná sa o obratovú jednorázovú zľavu
 • Odberateľská zľava - povolí zadávať odberateľskú zľavu
 • Uplatňovať dokladové zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka - program povolí, uplatniť dokladovú zľavu, ak sa používa individuálny cenník

Položkové zľavy - zľavy zadávané na položkách dokladov

 • Individuálna zľava na položku - touto voľbou sa povolí zadávať individuálnu zľavu na položku
 • Množstevná zľava na položku 
 • Tovarovo odberateľská zľava na položku
 • Zľavy uplatniť aj z neskladových položiek - povolí uplatňovať zľavy aj z neskladových položiek
 • Zľava generovaná novou položkou

2020-03-25_12-14-04.png

Na predfaktúre vyžadovať zálohu vo výške    .... % z ceny s DPH 

V prípade ak si zadáme vyžadovať zálohu vo výške 50%, kde predfaktúra bude mať hodnotu 1680€ s DPH, vtedy program vytvorí predfaktúru nasledovne:

2020-03-27_9-18-58.png

 

Vyhľadávanie - voľbou vyhľadávanie sa zadáva v akom poradí bude program vyhľadávať skladové karty v dokladoch odbytu. Zmenu poradia je možné nastaviť pomoc šípok, ktoré sa nachádzajú vedľa. V tomto poradí sa budú vždy zobrazovať prvé tri stĺpce v zozname skladových kariet pri vyhľadávaní. Vyhľadávanie v príslušnom stĺpci je možné spustiť uvedenou klávesovou skratkou – t.j. na <Enter> sa bude vyhľadávať vždy v prvom stĺpci, na <Ctrl+Enter> v druhom, atď.

Kredity - v tomto prípade sa nastavuje ak pohľadávky po splatnosti prekročia určitú zadanú sumu v EUR, tak pri vystavených faktúrach (resp. objednávkach došlých) program buď zobrazí upozornenie, nevykoná žiadnu akciu, alebo zakáže vystaviť doklad. Ďalšou možnosťou je "Vystaviť len hotovostné", t.j. program umožní vystaviť len doklady s formou úhrady "Hotovosť" a "Dobierka".

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk