Dokladové zľavy

Zľavy predstavujú sumu v percentách, o ktorú sa zníži predajná cena. V programe EcoSun.NET je možné používať dokladové zľavy,  ktoré sa uplatňujú na celom doklade Položkové zľavy, ktoré sa uplatňujú na jednotlivé položky dokladu. Táto časť je zameraná na dokladové zľavy v systéme. 

Dokladové zľavy sa nastavujú "Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Odbyt" Tu je možnosť si zapnúť rôzne druhy dokladových zliav. Použitím niektorej z dokladových zliav sa zníži suma na celom doklade o určité percento.2020-04-20_11-59-49.png

Individuálna zľava na doklad                                                    2020-04-20_6-52-12.png                          Individuálnu zľavu na doklade je možné použiť na došlej objednávke, vystavenej predfaktúre, vystavenom DL (keďže je to párový doklad k vystavenej faktúre), vystavenej faktúre. V systéme je možné nastaviť hodnoty:

  • "Prednastavená hodnota" - túto výšku % ponúkne pri výbere zadať individuálnu zľavu.2020-04-22_13-46-03.png
  • "Maximálna hodnota" - maximálna výška zľavy, ktorý je možné zadať.2020-04-20_7-12-13.png

Príklad na použitie 10% zľavy na vystavenej faktúre

Obratová jednorázová zľava

Obratová jednorázová zľava z ceny tovaru poskytnutá odberateľovi, ak splní podmienku odobratia tovaru za určitú hodnotu.                                                  2020-04-22_13-47-52.png                                                 

Pred používaním obratovej zľavy je potrebné si túto zľavu nadefinovať v "Číselník - Obratové zľavy". V číselníku je možné zadefinovať viac typov obratových zliav.                                     2020-04-20_7-20-19.png

2020-04-22_14-07-24.png                                  Zadefinuje sa:

  • Názov obratovej zľavy
  • Počet mesiacov za ktoré sa započítava obrat
  • Obrat rátať z hodnoty - (bez DPH, s DPH)
  • Zadať hornú hranicu a percento zľavy

Obratovú zľavu je potrebné zadefinovať na zákazníka v číselníku organizácií.2020-04-22_14-09-38.pngV prípade, že bude dosiahnutý zadaný obrat, je možné použiť na doklade obratovú zľavu. Na doklade je možné použiť individuálnu dokladovú zľavu, obratovú zľavu aj odberateľskú zľavu. Hodnota týchto zliav bude sčítaná a zobrazí sa len výsledná hodnota zľavy v %.

Príklad na použitie obratovej zľavy 

 Odberateľská zľava2020-04-20_9-52-48.png

 Pred používaním odberateľskej zľavy je potrebné si nastaviť výšku zľavy v % v číselníku organizácií.  2020-04-20_9-57-48.png

 Odberateľská zľava sa dá uplatniť:

  • Zľava na vyžiadanie obsluhou - zľavu zadá ručne obsluha pri vytváraní dokladu
  • Program ponúkne možnosť uplatniť zľavu - pri vytváraní dokladu program ponúkne zľavu
  • Program automaticky uplatní zľavu - pri uložení dokladu program sám uplatní zľavu 

 Príklad na odberateľskú zľavu (rôzne varianty uplatnenia zľavy)

 

Uplatňovať dokladové zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka2020-04-22_14-11-19.png

Program uplatňuje zľavy aj vtedy keď je na položke uplatnené cena z individuálneho cenníka.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk