Vytvorenie príkazu na úhradu

V programe EcoSun.NET je možné vytvárať príkazy na úhradu v module OASIS,  prípadne v module PAM (ak sa nepoužíva modul OASIS). Pred vytvorením príkazu na úhradu je potrebné nastaviť parametre pre homebanking.

Príkazy na úhradu sa nachádzajú "Úhrady a zápočty - Príkazy na úhradu"

2020-05-19_8-19-12.png

Novým záznamom sa otvorí tabuľka "Príprava príkazov na úhradu". 2020-05-19_9-51-54.png

 1. Výber agendy zvolí sa agenda z ktorej sa budú vyberať položky na úhradu, (Všetky typy, Záväzky z predfaktúr, Záväzky)
 2. Funkcie - Cez voľbu funkcie je možné zobraziť saldo a aktualizovať/opraviť IBAN. Je potrebné stáť na zázname, na ktorom je potrebné opraviť IBAN. mceclip0.png

Stĺpce v tabuľke2020-05-19_10-05-11.png

 • X - stĺpec na výber záznamov
 • Poslať - program vyplní celu sumu, ktorú je potrebné zaplatiť, aby bol záväzok plne uhradený. Sumu v tomto stĺpci je možné meniť, stačí kliknúť na sumu a zmeniť ju.2020-05-19_10-18-54.png
 • Treba poslať - informačný stĺpec, ktorý zobrazuje sumu, ktorú je potrebné uhradiť. Údaj je načítaný zo saldokonta
 • Suma - celková suma záväzku
 • Úhrada - ak už bola realizovaná nejaká úhrada predtým je zapísaná v tomto stĺpci
 • Poslané - tento stĺpec zapisuje sumu, ktorá bola poslaná na úhradu. Suma do stĺpca "Poslané" sa zapíše vygenerovaním prevodného príkazu. 2020-05-19_14-28-46.png2020-05-20_7-57-41.pngGenerovanie prevodného príkazu2020-05-20_7-59-18.png2020-05-20_8-04-27.pngVoľbou "Vytlač platobný príkaz PDF" sa vytvorí platobný príkaz vo formáte PDF.

Príklad platobného príkazu PDF2020-05-20_8-25-36.png

Kontrolná tlač2020-05-20_8-29-12.png

Kontrolnou tlačou sa zobrazí náhľad tlačovej zostavy a vytlačí zostavu a obrazovku2020-05-20_8-30-06.png

Generovanie SEPA2020-05-20_8-31-25.pngVygenerovaný SEPA prevodný príkaz je uložený v súbore, ktorý bol nastavený v parametroch homebanking-u.2020-05-20_8-38-42.png2020-05-20_8-44-41.png

Upozornenie: 

Program nedovolí vybrať doklad na úhradu ak:

 • Organizácia nemá zadaný IBAN,
 • Ak nie je na doklade VS

Program upozorní ak:

 • sa zadá suma, ktorá prevyšuje hodnotu záväzku (upozorní, že doklad bude preuhradený)2020-05-19_10-00-23.png

Vytvorenie nového prázdneho príkazu na úhradu           

 2020-05-20_8-49-25.png

Je potrebné zadať údaje, ktoré sú potrebné a zadať novú položku na príkaze.2020-05-20_10-26-19.png

IBAN je možné vybrať z číselníka a vyplnia sa všetky údaj ktoré sú povinné.2020-05-20_10-28-11.png2020-05-20_12-32-45.png

Po vyplnení údajov sa postupuje rovnako ako pri prevodnom príkaze.2020-05-20_12-34-06.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk