Kontrola saldokontných účtov v hlavnej knihe/denníku vs. saldokonto

Kontrolu saldokontných účtov v hlavnej knihe je potrebné spraviť min. 1x do roka. Avšak kvôli správnosti by bolo vhodné túto kontrolu vykonávať min. 1x za mesiac po zaúčtovaní dokladov za príslušný mesiac.

Saldokontné účty v podvojnom účtovníctve je možné nastaviť v účtovnom rozvrhu.

Kontrolu správnosti hodnoty dokladov je možné vykonať v denníku resp. v hlavnej knihe a súčasne v položkovom saldokonte. 

mceclip0.png

V položkom saldokonte sa vyberie obdobie, ktoré chceme kontrolovať na hlavnú knihu/denník. V tejto tabuľke je potrebné mať nastavený stĺpec Agenda salda. Ak tam vytiahnutí nie je nachádza sa v stĺpcoch k dispozícii. Z tejto časti sa presunie potiahnutím do Viditeľných stĺpcovmceclip1.png

mceclip2.png

mceclip3.png

Ak sa kontroluje prijaté faktúry v salde položkovom sa vyberie:

  • Agenda - prijaté faktúry, 
  • Dátum - obdobie za ktoré sa ide porovnávať (v tomto prípade 01.01.2020-31.01.2020)

mceclip4.png

mceclip5.png

Taktiež je potrebné zapnúť si sumár na stĺpcoch predpis a úhrada (pravým tlačidlom myši na stĺpec Predpis)

mceclip6.png

mceclip7.png

Druhá tabuľku, ktorú je potrebné nastaviť je tabuľka denník. Tu je potrebné nastaviť:

  • účet (v tomto prípade 321xxx)
  • obdobie (1)
  • zapnúť sumár na stĺpcoch Má dať a Dal

mceclip8.png         2021-01-08_7-58-44.png

mceclip9.png

Dobrou pomôckou v programe EcoSun je možnosť presunúť tabuľku zo záložiek na akékoľvek iné miesto. V tomto prípade sme si tabuľku denník presunuli tak aby sme vedeli ihneď porovnať hodnoty (denník Má dať a Dal) saldo položkové (predpis úhrada)

mceclip11.png

V prípade, ak sa tieto hodnoty rovnajú v podvojnom účtovníctve je zaúčtované všetko čo ja zapísané v saldokonte.

Tento istý postup je v prípade kontroly faktúr vystavených a účtu 311xxx

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk