Číselníky - Účtovný rozvrh

Účtovný rozvrh je základným zoznamom podvojného účtovníctva. V účtovnom rozvrhu je možné nastaviť trojmiestne syntetické a trojmiestne analytické účty. Tým je zabezpečené podrobnejšie členenie.

Upravovať účtovný rozvrh je možné v modul podvojné účtovníctvo. V tejto časti programu je možné upravovať účtovný rozvrh podľa potrieb. 

Podvojné účtovníctvo - číselníky - účtovný rozvrh

__tovn__rozvrh.png

Po otvorení účtovného rozvrh je možné vytvárať nové syntetické a analytické účtu,  jednotlivé účty upravovať, dopĺňať a pod. 

analytick____et.png

Syntetika - vyberie sa trojmiestne číslo účtu,

Typ účtu - vyberie sa či ide o účet nákladov, výnosov, aktív, pasív a pod.,

Účet - syntetický a analytický účet

HS - v prípade ak sa používajú hospodárske strediská je potrebné dané pole zaškrtnúť a vybrať na ktoré konkrétne hospodárske stredisko.

Názov - Označenie analytického účtu - napr. "PHM - preúčtovanie krátenej DPH"

Saldo - v prípade ak má byť účet viazaný so saldom, je potrebné dané pole zaškrtnúť.

Agenda DPH - v prípade ak sa jedná o účty, ktoré by mali vstupovať do výkazov DPH je potrebné dané pole zaškrtnúť. Po zadaní daného účtu pri tvorbe dokladov program ponúkne tabuľku agendy DPH. 

Cudzia mena - v prípade ak sa na danom účte bude účtovať v cudzej mene je potrebné mať zaškrtnuté toto pole.

Nedaňové náklady a výnosy - v prípade ak sa jedná o účty, ktoré predstavujú nedaňové náklady resp. výnosy je potrebné mať dané pole zaškrtnuté. 

 

Po vytvorení sa nový analytický účet uloží a je ho možné používať. 

zoznam_nov_ch___tov.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk